429 Too Many Requests

429 Too Many Requests


nginx

Verbod op wegwerpplastic komt eraan - hoe wordt u volledig ‘SUP-proof’?

Vorig jaar reageerden wij in dit artikel op het komende Europese verbod op wegwerpplastic. Per 3 juli 2021 worden de nieuwe maatregelen van de Europese Commissie (EC) van kracht die het gebruik van wegwerpplastic verbieden om met name de plastic soep te verminderen. Dit verbod wordt samengevat onder de ‘Single Use Plastic Directive’, afgekort SUP, een EU-richtlijn die de meest vervuilende producten verbiedt. Voor een groot deel van deze artikelen biedt Bio Futura al langer dan een decennium uitsluitend duurzame alternatieven aan.

Daarnaast worden er momenteel verdere maatregelen uitgewerkt door de Rijksoverheid die moeten bijdragen aan een verbeterde recyclingsinfrastructuur en consumentenbewustzijn door informatie te verschaffen over herbruikbare alternatieven. 
Met onze specialistische kennis en advies op maat helpen wij onze klanten om de overstap te vergemakkelijken naar producten en (composteerbare) verpakkingen uit hernieuwbare grondstoffen. Zo zorgen wij er nu samen voor dat u op tijd aan alle maatregelen en eisen voldoet. Vanzelfsprekend ligt daarbij onze onveranderde focus enerzijds op duurzame kwaliteit en anderzijds op hergebruik, en/of compostering en recycling.

SUP verbod - producten

Om welke concrete maatregelen gaat het?

De belangrijkste maatregelen uit de SUP-richtlijn, zoals die naar verwachting van kracht zullen worden, zetten wij nog even op rijtje voor met name: 

  • Horecaondernemers, retailers, producenten en gebruikers: De volgende kunststofproducten voor eenmalig gebruik die vanaf 3 juli niet meer mogen worden verkocht en waar Bio Futura duurzame alternatieven voor zal leveren zijn: plastic bestek (messen, vorken, lepels), borden, rietjes, roerstaafjes voor dranken, voedsel- en drankverpakkingen van piepschuim (EPS) waar direct uit gedronken of gegeten kan worden, zoals koffiebekertjes en hamburgerbakjes. Daarnaast ook alle producten van oxo-degradeerbare kunststoffen (reguliere kunststoffen die door toevoegingen fragmenteren tot minuscule deeltjes = microplastics). 

  • Horeceaondernemers en retailers: Plastic voor eenmalig gebruik, zoals voedsel- en drankenverpakkingen waar direct uit kan worden gegeten of gedronken, mogen niet meer gratis worden weggegeven. Dit is van toepassing op bijvoorbeeld koffiebekers, saladeschaaltjes en soepkommen. Hiervoor moeten consumenten gaan betalen zoals nu voor plastic tasjes in winkels. Het minimale verkoopbedrag wordt komende tijd nog vastgesteld.

  • Producenten: Op onder andere drinkbekers moet gemarkeerd worden hoe de gebruiker het product moet afdanken (bij welk afval dit hoort), dat het product kunststof bevat en wat de negatieve effecten van kunststofafval in het milieu zijn. De markeringen voor bekers uit (bio)plastic en bekers met een (bio)plastic coating zijn de volgende:

    SUP Plastic Product    SUP Plastic in Product

    Daarnaast worden p
    roducenten verantwoordelijk voor (zwerf)afval van een aantal van hun producten. Dit gaat over o.a. drinkbekers en lichte plastic tassen. Producenten moeten onder meer zorgen voor de inzameling, het vervoer en de verwerking van die plastic producten, tegelijkertijd voor bewustwording van de consument. Dit zal betekenen dat producenten ook de kosten moeten dragen voor het opruimen en verwerken (middels een statiegeldsysteem). Het is momenteel nog onduidelijk hoe dit in Nederland verder uitgewerkt zal gaan worden.

  • Gebruikers: De overheid gaat consumenten informatie geven over herbruikbare alternatieven voor bovengenoemde plastic producten en over mogelijkheden voor goed afvalbeheer en -verwerking. Ook krijgen consumenten informatie over het gevolg van dit plastic afval op het milieu.

Bovenstaande informatie komt uit het ontwerpbesluit dat op 25 juni 2020 is gepubliceerd. De definitieve regelgeving wordt verder uitgewerkt en de Europese lidstaten kunnen de SUP-richtlijn anders implementeren.
                 SUP proof producten

‘Plastic pandemie’- waarom het belangrijk is om nu al SUP-proof te worden

Opmerkelijk genoeg is het plastic gebruik de afgelopen maanden weer in opmars. Door de coronacrisis is de vraag naar plastic producten, waaronder allerlei verpakkingen, enorm gestegen. Onze reactie op deze zorgelijke ontwikkeling is in dit artikel te lezen. De coronapandemie kan dus leiden tot een ‘plastic pandemie’. Ondanks hevige druk en lobby van de plasticindustrie lijkt de Europese Commissie vooralsnog niet af te wijken van de SUP-richtlijn. Het lijkt erop dat er geen versoepeling komt van de plasticregels, maar zeker nog tot volgend jaar zal het aantal plastic wegwerpproducten behoorlijk toenemen. Denk hierbij aan plastic mondkapjes, handschoenen en allerlei verpakkingen. Daarom is het belangrijk nu al duurzame keuzes te maken en SUP-proof te worden.


SUPer-proof verpakkingsassortiment van Bio Futura

Ons SUP-proof assortiment wordt de komende tijd aangepast en verder uitgebreid, zodat wij onze klanten op korte termijn nog meer duurzame alternatieven en verpakkingsoplossingen kunnen bieden voor single use plastics. Zo hebben wij ook onlangs een herbruikbare ‘Durables-lijn’ aan ons assortiment toegevoegd. Daarnaast helpen wij onze klanten graag om meer duidelijkheid te krijgen rondom de SUP-richtlijn en SUP-proof alternatieven die wij u kunnen bieden. Heeft u vragen of wilt u vrijblijvend advies? Neem dan gerust contact met ons via: klantenservice@biofutura.com.


Scroll to top