Image 2

Privacy Policy

Bio Futura BV geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit zonder uw toestemming voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden als deze geen betrekking hebben op de verwerking van uw bestelling.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Bio Futura BV. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 24-05-2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan, hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Bio Futura BV, gevestigd te Van Nelleweg 1, 3044 BC, te Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Algemene contactgegevens:

Coenecoop 665
2741 PV Waddinxveen
Nederland

+31107370797

klantenservice@biofutura.com
https://www.biofutura.com/nl

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met Wouter Moekotte, de verantwoordelijke voor Bio Futura’s privacyzaken. Ook als u verzoeken heeft omtrent uw persoonsgegevens kunt u deze hier indienen.

Contactgegevens voor privacy gerelateerde zaken en verzoeken:

Wouter Moekotte
privacy@biofutura.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bio Futura BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Wij verzamelen en verwerken geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens. Denk hierbij aan gegevens over iemands gezondheid, ras, politieke opvatting, geloofsovertuiging of strafrechtelijke verleden.

Wij gaan ervan uit dat websitebezoeker onder de 16 jaar alleen bestellen met toestemming van ouder of voogd. Hierbij zullen de verkregen gegevens met dezelfde zorgvuldigheid worden verwerkt als bij andere bestellingen. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@biofutura.com.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bio Futura BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen en met als wettelijke grondslag:

 

Grondslag: Uitvoering overeenkomst

Wij mogen persoonsgegevens verzamelen en verwerken zodat wij onze overeenkomst kunnen uitvoeren. De doelen van deze gegevensverwerkingen zijn:

 

  • Het verwerken van uw bestelling

  • Het afhandelen van uw betaling en bijbehorende facturatie

  • Contact met u op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

  • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

  • De goederen bij u af te leveren

 

Grondslag: Toestemming

Wij mogen persoonsgegevens verzamelen en verwerken als daarvoor expliciet toestemming is verleend. De doelen van deze gegevensverwerkingen zijn:

 

  • Verzenden van onze nieuwsbrief

 

Grondslag: Wettelijke verplichting

Wij mogen persoonsgegevens verzamelen en verwerken als dat ons wettelijk verplicht wordt. De doelen van deze gegevensverwerkingen zijn:

 

  • Het correct indienen van belastingaangiftes

  • Financiële administratie houden t.b.v. belastingcontroles

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Bio Futura BV neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bio Futura BV) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren?

Bio Futura BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Maar wij worden door de Belastingdienst wettelijk verplicht om factuur-, betaal- en bestelgegevens minimaal 7 jaar te bewaren. Wij hanteren daarom voor de onderstaande gegevens een bewaartermijn van:

 

Gegevens

Bewaartermijn

Reden

Voor- en achternaam

Min. 7 jaar na het plaatsen van een bestelling.

Wij moeten volgens Belastingwetgeving aan kunnen tonen welke personen bij ons een transactie hebben verricht en BTW hebben betaald.

Voor- en achternaam

Wij hanteren een bewaartermijn van 10 jaar tenzij u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief. Daarbij zullen deze gegevens gewist worden.

Wij gebruiken uw namen om een gepersonaliseerde nieuwsbrief te sturen.

E-mailadres

Wij hanteren een bewaartermijn van 10 jaar tenzij u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief. Daarbij zullen deze gegevens gewist worden.

Wij gebruiken uw emailadres om een gepersonaliseerde nieuwsbrief te sturen.

Adresgegevens

Min. 7 jaar na het plaatsen van een bestelling.

Wij moeten volgens Belastingwetgeving aan kunnen tonen welke personen bij ons een transactie hebben verricht en BTW hebben betaald.

Telefoonnummer

Min. 7 jaar na het plaatsen van een bestelling.

Wij moeten volgens Belastingwetgeving aan kunnen tonen welke personen bij ons een transactie hebben verricht en BTW hebben betaald.

E-mailadres

Min. 7 jaar na het plaatsen van een bestelling.

Wij moeten volgens Belastingwetgeving aan kunnen tonen welke personen bij ons een transactie hebben verricht en BTW hebben betaald.

IP-adres

Min. 7 jaar na het plaatsen van een bestelling.

Wij moeten volgens Belastingwetgeving aan kunnen tonen welke personen bij ons een transactie hebben verricht en BTW hebben betaald.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Bio Futura BV deelt uw persoonsgegevens met alleen met een selecte groep derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Wij delen uw gegevens bijvoorbeeld met onze betalingsverwerker zodat zij uw betaling kunnen verwerken en ons laten weten dat de betaling gelukt is. Ook worden uw adresgegevens door het magazijn naar PostNL of DPD gestuurd zodat zij uw bestelling op het juiste adres kunnen afleveren.

We zijn op de hoogte van het arrest van het Hof van Justitie van de EU van 16 juli 2020 met gevolgen voor de overdracht van persoonsgegevens (link naar arrest). We onderzoeken momenteel hoe we dit het beste kunnen verhelpen. Privacy is erg belangrijk voor ons en we proberen er alles aan te doen om een passende oplossing te vinden. Indien wij een passende oplossing hebben, zullen wij u hierover informeren via deze privacyverklaring. Heeft u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op via de contactgegevens in deze privacyverklaring.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst, daar waar het volgens de AVG vereist is,  om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bio Futura BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Onderstaand vindt u een overzicht van de partijen waarmee, om de overeenkomst te kunnen uitvoeren, uw persoonsgegevens gedeeld kunnen worden.

 

Categorie

Naam

Gegevens

Doel

Hosting / Database

Byte

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

Correcte werking van ons Magento webshop systeem.

Webshop systeem

Magento

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

Het correct verwerken van bestellingen en facturen. Ook het beheren van aangemaakte klantenaccounts.

Onze webshop draait op deze software. De persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt bij onze hosting provider.

Webshop bouwer

Experius

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

Onze webshop bouwer verwerkt niet actief persoonsgegevens. Maar voor onderhoud en doorontwikkeling van onze webshop hebben zijn toegang tot de webshop of database. Maar voor verbeter en ontwikkelprojecten is het nodig om met een kopie van echte website te testen.

Betalingsverwerker (PSP)

Adyen

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

Het correct verwerken en goedkeuren van de betalingen via Ideal, Paypal, Visa of Mastercard

Beoordelingssysteem

Kiyoh

- Voor- en achternaam

- E-mailadres

Om u een email te sturen of u onze producten en diensten wilt beoordelen

Financiële Administratie / Boekhouding

Exact

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

Bestellingen en facturen bewaren in onze administratie. Betalingsherinneringen sturen

Incassobureau

Straetus

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

Indien er geen reacties komen op de betalingsherinneringen, geven wij de vordering door aan het incassobureau zodat zij een incassodossier kunnen aanmaken

Verbindingen

Dealer4Dealer

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

Ordergegevens moeten vanuit onze webshop naar ons boekhoudsysteem worden gestuurd zodat een administratie wordt aangemaakt. Deze verbinding loopt via een online verbinding van Dealer4Dealer.

Verbindingen

Linq5

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

Ordergegevens moeten vanuit onze boekhouding worden verstuurd naar het magazijn zodat zij de bestelling kunnen samenstellen en versturen. Deze verbinding loopt via een programma van Linq5.

Nieuwsbrief system

Spotler

- Voor- en achternaam

- E-mailadres

Voor het versturen van een gepersonaliseerde nieuwsbrief, maken wij onze nieuwsbrieven in online programma van Spotler. Om de nieuwsbrief te versturen moeten wij de juiste persoonsgegevens hebben.


Met deze selecte groep derden sluiten wij geen verwerkingsovereenkomst aangezien zij zelf verwerkingsverantwoordelijke zijn voor de persoonsgegevens die wij aan hen verstrekken. Deze derden heb als primaire taak het versturen en bezorgen van onze bestellingen. Zij zullen daarom uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor deze taak. U kunt ervan uitgaan dat deze derden zich aan dezelfde wettelijke eisen zullen houden met betrekking tot de AVG. Voor vragen en verzoeken omtrent uw persoonsgegevens bij deze partijen, kunt u het beste direct met deze bedrijven contact opnemen.

 

Categorie

Naam

Gegevens

Doel

Logistiek (Magazijn)

Fulfilment Solutions

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

Het magazijn heeft ordergegevens en persoonsgegevens nodig om bestellingen samen te stellen en te verzenden met een vervoerder.

Logistiek (Vervoerder)

PostNL

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

De vervoerder heeft gegevens nodig zodat zij uw bestelling af kunnen leveren.

Logistiek (Vervoerder)

DPD

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

De vervoerder heeft gegevens nodig zodat zij uw bestelling af kunnen leveren.

Logistiek (Vervoerder)

CTS en eventuele netwerkpartners

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

De vervoerder en zijn netwerkpartners hebben gegevens nodig zodat zij uw bestelling af kunnen leveren.


Cookies die wij gebruiken

Bio Futura BV gebruikt functionele-, analytische-, tracking cookies en social cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Bio Futura BV gebruikt cookies met een technische en tracking functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat onder andere uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast kunnen wij social cookies plaatsen, wanneer er daar toestemming voor is gegeven, zodat u relevante content te zien krijgt op uw social media kanalen.

Bij uw eerste bezoek aan onze website zullen wij u informeren over deze cookies en zullen wij u toestemming vragen voor het plaatsen ervan. U kunt ten alle tijden deze toestemming intrekken of wijzigen. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Instructies voor het deactiveren en/of verwijderen van uw cookies kunt u altijd terugvinden via de helpfunctie van uw browser.  

 

Sessie Cookies

Om uw voorkeuren te onthouden wordt er gebruik gemaakt van “Sessie Cookies”. Deze worden verwijderd wanneer u uw sessie beëindigd. Deze zogenaamde Sessie Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat de producten in uw winkelwagen of op uw verlanglijst onthouden worden.

 

Persistente Cookies

“Persistente Cookies” worden gebruikt om uw voorkeuren te onthouden. Hiermee helpt u ons om uw winkelervaringen te personaliseren en u te garanderen dat u de correcte informatie ontvangt tijdens uw bezoek aan één van onze websites. Wanneer u van taal wisselt bij ons dan zal door middel van een cookie de taalkeuze worden onthouden voor uw volgende bezoek.

 

Tracking Cookies & Analytics Cookies

“Tracking Cookies” zijn gemaakt om uw gedrag te onthouden. Met deze cookies kunnen wij statistieken verzamelen in programma’s zoals Google Analytics. Hier worden geen persoonlijke gegevens verzameld of getoond, maar dragen wel bij de verbetering van onze websites, diensten en producten. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij deze plaatsen zonder toestemming. De cookies kunnen zelf verwijderd worden en worden anders na een vaste termijn automatisch verwijderd door uw browser.

 

Social Cookies

“Social Cookies” worden geplaatst door sociale netwerken zoals Facebook, Instagram of Twitter. Deze cookies maken het mogelijk om om relevante content te tonen via die netwerken. Dit zijn bijvoorbeeld advertenties van Bio Futura op Facebook. De cookies worden niet speciaal ingesteld voor één type social media. Deze cookies worden geplaatst nadat u toestemming heeft gegeven. U kunt voor meer informatie altijd de privacy policy van het gewenste social media kanaal raadplegen. Hier vindt u niet alleen meer informatie, maar ook de wijze waarop u deze cookies kunt beheren.

 

Verwijderen en weigeren van cookies

Indien u geen toestemming wilt geven, kunt u de cookies verwijderen of deactiveren. Op het moment dat u de cookies van onze websites deactiveert, kan het zijn dat belangrijke onderdelen van onze websites niet meer functioneren. Instructies voor het deactiveren en/of verwijderen van uw cookies kunt u altijd terugvinden via de helpfunctie van uw browser.  

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bio Futura BV. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde, organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en/of, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: privacy@biofutura.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

Wanneer u van mening bent dat Bio Futura BV niet zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaat dan willen wij u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bio Futura BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact via privacy@biofutura.com.

Bio Futura BV heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

- Onze hosting is middels ISO-27001 beveiligd.

- TLS (voorheen SSL). Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

- Alle klantenaccounts zijn beveiligd met een wachtwoord, welke voor Bio Futura BV niet zichtbaar zijn.

- Onze interne systemen zijn beveiligd met een wachtwoord en (wanneer beschikbaar) 2-factor authenticatie.

- Daarnaast hebben onze medewerkers beperkte gebruiksrechten per systeem zodat zij alleen toegang krijgen tot de gegevens die voor hun functie noodzakelijk zijn.

 

Functionaris Gegevensbescherming (FG)

Bio Futura BV heeft geen FG aangesteld omdat dit voor ons als webshop niet verplicht is binnen de nieuwe AVG privacywet. Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens en wij verwerken geen persoonsgegevens op grote schaal. Binnen Bio Futura BV is wel een medewerker aangesteld voor alle vragen en verzoeken omtrent privacy gerelateerde zaken. Deze medewerker is geen FG in de zin van de wet.

Voor vragen of verzoeken omtrent privacy gerelateerde zaken kunt u contact opnemen met:

Wouter Moekotte
privacy@biofutura.com

 

 

 

Scroll to top