Onze webshop is 24/7 open. Meer informatie over bestellingen en leveringen? Kijk hier. Het is momenteel erg druk bij de vervoerders, houd rekening met 1 à 2 dagen extra verwerkingstijd.

Tagged with 'bioplastic'

Kunnen bioplastics bijdragen aan het verminderen van de plasticsoep?

Deze ecologische ramp welke zich voor onze ogen voltrekt wordt in toenemende mate door een ruime en bonte coalitie erkent als een ernstig en complex maatschappelijk probleem. Wekelijks bereiken ons berichten over zogeheten micro- en nanoplastics, deeltjes kleiner dan 5 mm, welke in de voedselketen belanden en uiteindelijk op ons bord terechtkomen. Leven in en rondom de rivieren en oceanen wordt ondermijnd; dieren herkennen het verschil niet met echt voedsel, wereldwijde recycling rates zijn laag en de oceaanplastics zijn niet of nauwelijks meer te recyclen. Laat staan volledig op te ruimen. Het gebruik van bioplastics worden vaak in deze context als oplossing voor dit immense probleem aangedragen, maar in hoeverre kunnen bioplastics daarin nu werkelijk een verschil maken? Als Bio Futura zijn wij vanzelfsprekend, als aanbieder van o.a. bioplastics, niet geheel onbevooroordeeld, echter willen wij dit thema graag adresseren en pogen dat hier zo objectief mogelijk te doen.

Daarom de vraag; kunnen bioplastics bijdragen aan het verminderen van plasticvervuiling in onze rivieren en oceanen?

Meer lezen

Puma en duurzaam verpakken

Al vorig jaar heeft Puma door zijn "Clever Little Bag" voor veel roering gezorgd. Deze innovatieve verpakking voor schoenen heeft de plaats van de traditionele kartonnen doos ingenomen. Op deze manier bespaart Puma aan hout, water, Co2 en transportkosten. Nu komt de 2e ronde want Puma gaat deze duurzame verpakking ook echt gebruiken! De  "Clever Little Shopper" is een tas gemaakt van afbreekbaar bio-plastic die alle traditionele plastic en papieren tassen gaat vervangen. De tas is gemaakt van 100% bio-plastic dat gemaakt word van maïszetmeel. Daardoor is deze tas 100% biologisch afbreekbaar en is deze tas volledig verdwenen wanneer deze een paar minuten in heet water wordt gelegd. Bron: Lilli Green

Duurzaam plastic van kippenveren

Amerikaans onderzoek heeft aangetoond dat sterk, duurzaam plastic gemaakt zou kunnen worden uit kippenveren. Ieder jaar worden miljarden tonnen kippenveren vernietigd, die beter gebruikt zouden kunnen worden als grondstof, aldus de onderzoekers. De studie, uitgevoerd door de American Chemical Society en de University of Nebraska, wijst uit dat grondstoffen uit kippenveren plastic lichter en sterker zouden kunnen maken. Daarbij zou het plastic veel duurzamer zijn, omdat er geen aardolie in verwerkt hoeft te worden. Al eerder is gekeken naar de mogelijkheden van afvalmaterialen, zoals rioolwater, als grondstof voor de productie van plastic. Veren, maar ook haar en nagels, bevatten het eiwit keratine, dat veren stevigheid geeft. Daardoor zou plastic gemaakt van deze soorten bio-afval sterker zijn dan plastic gemaakt van andere soorten afval. Dat veren een goed ingrediënt van plastic zouden kunnen zijn was al bekend, maar dit onderzoek gaat nog een stap verder door kippenveren het belangrijkste bestanddeel van plastic te maken. Het onderzoeksteam, onder leiding van professor Yigi Yang, bewerkte de kippenveren met chemicaliën, waardoor ze verwerkt konden worden tot grondstof, die meer dan de helft van samengestelde kunststoffen (composieten) zou kunnen uitmaken. Daardoor hoeven er niet of nauwelijks ingrediënten op aardolie- of aardgasbasis toegevoegd te worden. "Als veren omgezet kunnen worden in composietmaterialen, dan zijn geen polyethylenen of polypropylenen nodig. Daarom is het plastic beter afbreekbaar en duurzamer", aldus Yang. Ook Remko Akkerman, technisch directeur van het Nederlandse Thermoplastic Composite Research Centre, meent dat composieten van kippenveren een goede nieuwe vorm van plastic zouden kunnen zijn. Er kan echter pas bekeken worden hoe geslaagd het idee is als het er grotere hoeveelheden van het product zijn geproduceerd. Een materiaal is op kleine schaal vaak makkelijker te maken, maar de overstap naar massaproductie is zeer groot, aldus Akkerman. Pas bij productie op grotere schaal kan gemeten worden hoe een materiaal presteert, qua kosten en CO₂-uitstoot Bron: Club van 30

PLA bespaart 65% op fossiel energiegebruik

Het gebruik van hernieuwbare grondstoffen voor bioplastics en biobrandstof zorgt voor een lagere uitstoot van broeikasgassen en verbruikt minder fossiele energie, dan vergelijkbare plastics en brandstoffen uit de petrochemische industrie. Er is in deze studie geen rekening gehouden met eventuele landgebruiksverandering. Voor Nederland komen alle bioplastics, en vooral het afbreekbare bioplastic PLA, gemaakt van suikerbieten met een besparing van 65 procent op fossiel energiegebruik, als beste uit de bus. Dit is te lezen in het Groene Grondstoffen-boekje 'Duurzaamheid van biobased producten' van Wageningen UR Food & Biobased Research dat 29 maart verschenen is. Wetenschappers van Wageningen UR en de Universiteit Utrecht bekeken de duurzaamheidsaspecten van bioplastics en bio-ethanol voor vijf verschillende gewassen als hernieuwbare grondstof: het Nederlandse tarwe, korrelmaïs, suikerbiet en het gras Miscanthus, en suikerriet uit Brazilië. De bioplastics en biobrandstof werden vergeleken met soortgelijke producten uit de petrochemische industrie. Via een levenscyclusanalyse (LCA) berekenden de wetenschappers de uitstoot van broeikasgassen en het fossiel energiegebruik. Deze duurzaamheidsberekening omvat het hele productieproces vanaf het zaaien van de gewassen via transport en verwerking tot en met de productie van biomaterialen en biobrandstof. In de berekening is ook het al of niet gebruik van de reststromen, zoals tarwestro en bietenpulp, als energiebron meegenomen. In het onderzoek zijn voor het eerst de reële teeltgegevens van gewassen gekoppeld aan data over chemische productie. Die gegevens en data komen respectievelijk van Plant Research International, onderdeel van Wageningen UR, en de Universiteit Utrecht.

Analyse toespitsen

Bij de huidige standaard levenscyclusanalyse wordt de duurzaamheid berekend in broeikasgas per ton product. "Daarnaast hebben we ook een berekening gedaan per hectare landbouwgrond. De resultaten van deze twee analyses geven grote verschillen", zegt Harriëtte Bos, programmamanager Biobased Economy van Food & Biobased Research. "De uitkomsten laten zien dat toespitsing op de situatie van groot belang is. En dat de uitgangspunten van een duurzaamheidsstudie duidelijk moeten worden meegenomen bij het vergelijken van verschillende studies."

Resultaten voor Nederland

Bij alle onderzochte producten leidt vervanging van fossiel plastic of brandstof door een vergelijkbaar biobased product tot een verlaging van de uitstoot van broeikasgassen. Uit deze resultaten blijkt dat in Nederland de meeste broeikasgasuitstoot-vermindering per ton product is te behalen bij de gewassen tarwe, mais en Miscanthus als naast de productie van biopolyethyleen, vergeleken met het petrochemische polyethyleen, de reststromen worden omgezet in energie. "Bij deze resultaten zijn twee factoren niet meegenomen. Voor een ton fermenteerbare suiker heb je voor tarwe, mais en Miscanthus veel meer grond nodig dan voor suikerbieten", aldus Bos, "zo heeft suikerbiet 0,31 hectare per ton biopolyethyleen nodig en tarwe 0,68 hectare per ton product." In Nederland dat een beperkt landbouwareaal heeft is dat een belangrijke factor. "Een tweede factor is dat voor de productie van biopolyethyleen ongeveer 2,5 keer meer gefermenteerde suiker nodig is dan voor PLA (polymelkzuur)", volgens Bos, "dus als je de grootste opbrengst bioplastic op het kleinste stukje landbouwgrond wil realiseren dan levert PLA uit suikerbiet met 500 GJ per hectare de grootste besparing in fossiel energiegebruik op ten opzicht van het fossiele alternatieve plastic PET (polyethyleenterefthalate)." Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de interdepartementale programmadirectie Biobased Economy van het ministerie van ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Bron: Bio Journaal

Bioplastic van rioolwater

Bioplastics werden tot nu toe voornamelijk gemaakt van voedselresten, bijvoorbeeld van maïs en aardappelen, maar nu is er iets nieuws: plastic van rioolwater. Het lijkt misschien niet fris, maar het kan wel. Het bedrijf Micromidas is er in geslaagd plastic te maken van het slib van rioolwater. Na een bezinkingsproces wordt het rioolslib gebruikt om plastic te maken, dat biologisch afbreekbaar is binnen 6 tot 12 maanden. Het bioplastic is volgens de producent bruikbaar voor allerlei soorten verpakkingen. Momenteel wordt 8% van de olie op de wereld gebruikt om plastic van te maken. Het is volgens Micromidas helemaal niet nodig om grondstoffen uit de aarde te onttrekken om plastic van te maken. "Alle ingrediënten die je nodig hebt om plastic te maken zijn te vinden in het afvalwater uit het riool", stelt het bedrijf. Bron: Club van 30

Bioplastics in Packaging - tentoonstelling Interpack 2011

Voor de derde keer op rij zal European Bioplastics en de Messe Düsseldorf van 12 tot en met 18 mei een grote tentoonstelling organiseren rondom 'Bioplastics in Packaging'. De eerste twee bioplastic-shows trokken ieder meer dan 10.000 vakbezoekers en kregen veel aandacht van het publiek en de media. De wereldwijde belangstelling voor bioplastics blijft toenemen, er komen steeds meer opties en oplossingen om de milieuaspecten van verpakkingen te verbeteren. Grote retailers in heel Europa bieden levensmiddelen in verpakkingen van bioplastic en tegelijkertijd neemt het gebruik ervan ook in de elektronische sector een vlucht. Veel toonaangevende bedrijven en nieuwkomers hebben aangekondigd de komende jaren te gaan investeren in de uitbreiding van de productiecapaciteit van bioplastics. Hierdoor zal de wereldwijde productiecapaciteit van 568.000 ton naar ongeveer 1,5 miljoen ton in 2012 toenemen. Bron: Biojournaal

Polen wordt een interessante markt voor bioplastic

"Polen heeft in 2011 de potentie om een multi-miljoenen bioplastic markt te worden met een zeer goed marktaandeel" zegt Frederic Scheer, CEO en oprichten van Cereplast. Bioplastic begint steeds meer populariteit te winnen als alternatief voor de traditionele olie plastic, onder Europese bedrijven en consumenten. Volgens de Europese Bioplastics Vereniging is de jaarlijkse groei van de bioplastic sector hoger dan 20% en kan in de toekomst tussen de 5 en 10% van de totale Europese plastic markt bezitten. Polen word daarom gezien als een belangrijke partner om  aan de toekomstige vraag te voldoen. "De West-Europese markt voor bioplastics blijft stevig doorgroeien en Polen speelt een belangrijke rol in deze groei" volgens Norbert Zimnik, voorzitter van BioWorks PL. Bron: WBJ

Uit de grond, in de grond

composteerbaarDe composteerbare verpakking wordt steeds meer als alternatief gebruikt i.p.v. de standaard plastic disposables. Composteerbare kunstofstof, ook wel bioplastic genoemd, is gemaakt van zetmeel, melkzuur of cellulose. Dit materiaal wordt gewonnen uit mais, aardappelen, bomen, planten of suikerriet. In tegenstelling tot aardolie gaat het hier om duurzame grondstoffen: het is onuitputtelijk en bij de verbranding komen geen vervuilende stoffen vrij. Bioplastic is van nature ook composteerbaar; gemiddeld duurt de natuurlijke afbraak enkele weken tot twee jaar. Het grote verschil met traditionele vormen van plastic is dat bij deze laatste groep petroleum wordt gebruikt, een fossiele brandstof en dus niet hernieuwbaar. Daarnaast wordt bij het produceren van bioplastic aanzienlijk minder CO2  uitgestoten dan bij plastic op basis van petroleum. De sterk toenemende CO2 uitstoot is een belangrijke oorzaak van klimaatverandering. Voor meer informatie klik hier

Bioplast 200 is nieuw bioplastic op basis van aardappelzetmeel

Biotec Biologische Naturverpackungen heeft het assortiment uitgebreid met 'Bioplast 200'. Dit plastic is gemaakt van een nieuw type thermoplastisch biomateriaal, gemaakt van aardappelzetmeel. Bioplast 200 kan zonder enige behandeling bedrukt worden. Afhankelijk van de laagdikte zijn de producten die vervaardigd kunnen worden composteerbaar. Volgens de fabrikant kan Bioplast voor een breed scala aan producten toegepast worden, ook in contact met levensmiddelen. Biotec ontwikkelt al sinds 1992 thermoplastische materialen op basis van natuurlijke grondstoffen.

Plastic gemaakt van dop van cashewnoot ontwikkeld

Een Japans bedrijf heeft een bijzonder soort plastic ontwikkeld: bioplastic van niet eetbare planten of delen daarvan. Zo is het bedrijf erin geslaagd om een soort plastic te maken uit de doppen van cashewnoten. Het plastic is stevig genoeg om voor de behuizing van diverse elektronische apparaten gebruikt te worden. Een doorbraak. Klik hier voor meer informatie.
Scroll to top