429 Too Many Requests

429 Too Many Requests


nginx

Onze reactie op het Europese verbod van wegwerpplastic

De bezorgdheid over de plasticvervuiling in oceanen en meren neemt steeds meer toe. Op 28 mei 2018 presenteerde de Europese Commissie (EC) een zogenoemde ‘Single Use Plastics (SUP)- richtlijn’ met een aantal maatregelen om het eenmalig gebruik van plastic aan te pakken. Deze strategie is onderdeel van de EU-doelen voor een circulaire economie.

Van voorstel naar akkoord
Om de productie en het gebruik van plastic te verminderen, deed de Commissie in mei 2018 een voorstel voor een verbod op plastic voor eenmalig gebruik. De plannen zijn gebaseerd op plastic producten die het meeste op stranden worden aangetroffen en moeten uiteindelijk de steeds grotere ‘plastic soep’ in zeeën en oceanen tegengaan. Als het aan Brussel ligt zouden tien SUP-producten waarvoor duurzame alternatieven zijn, zoals wegwerpbestek, roerstaafjes, wattenstaafjes en rietjes, in de toekomst geheel verboden moeten worden. Andere plastic producten worden van etiketten voorzien om kopers te informeren, weer andere moeten beter ontworpen worden of moeten vervangen worden door alternatieven. Daarnaast worden producenten verantwoordelijk gemaakt voor de afvalfase van hun SUP-producten door bijvoorbeeld recycling- en statiegeld. Ook moeten producenten gaan betalen voor het opruimen van zwerfafval, waaronder sigarettenfilters. Nadat de Europese Commissie deze plannen in mei op de agenda had gezet, ging het Europees parlement al met grote meerderheid akkoord met het verbod. Onlang, op 19 december 2018, heeft de EU ingestemd met een verbod op wegwerpplastic. Met als gevolg dat lidstaten vanaf nu twee jaar de tijd krijgen om dit verbod te vertalen naar nationale wetten, welke aan het begin van 2021 van kracht moeten zijn.

Waarom deze maatregelen?
Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat er minder plastic zwerfafval ontstaat. Volgens de Europese Commissie bestaat meer dan 70% van het afval in de oceanen en meren uit plastic. 
Dit afval heeft een behoorlijk slechte invloed op het milieu. Zo kan zwerfplastic uiteenvallen in hele kleine deeltjes, ofwel microplastics. De zichtbare (en onzichtbare deeltjes) worden door dieren aangezien voor voedsel, komen hierdoor in de voedselketen en uiteindelijk vaak op onze borden terecht. Microplastics worden inmiddels overal op aarde teruggevonden, zoals op stranden, in zout en zelfs in gebotteld water.  Afgezien van het feit dat plastic een nuttig, makkelijk en economisch waardevol materiaal is, is het eigenlijk niet bedoeld voor producten voor eenmalig gebruik. Bovendien is goed (her)gebruik en recycling van plastic noodzakelijk. 

Onze visie
Nu dat er een akkoord is bereikt, zal de SUP-richtlijn verder worden uitgewerkt door de lidstaten. Het verbod zal over twee jaar ingaan en dan is het verplicht om SUP-producten te vervangen voor duurzame alternatieven. In de komende tijd zal er nog over de precieze praktische invulling van de richtlijn worden gedebatteerd. Wij geloven dat dit akkoord een belangrijke kans biedt om producenten en consumenten bewust(er) te maken. Duurzaamheid is immers onze kernwaarde en wij geloven in circulaire oplossingen. Onze producten zijn gemaakt uit hernieuwbare, biologisch afbreekbare en composteerbare materialen, veelal uit reststromen, zoals suikerriet, palmblad en recycled papier. Bio Futura steunt deze Europese wetgeving met betrekking op een verantwoordelijke productie en consumptie, voorkomen van zwerfafval en recycling. Wij hopen dat in de verdere uitwerking van de richtlijn vooral de nadruk komt te liggen op duurzame materialen (de SUP-alternatieven), bewustwording en voedingsbodem voor investeringen in recycling en uitbreiding van composteermogelijkheden.

Wij volgen deze ontwikkelingen op de voet en zullen onze klanten zo goed mogelijk blijven informeren. 

Scroll to top