Kringloop sluiten door samenwerking GroenCollect!

Bij Bio Futura werken wij nauw samen met duurzame partners die ons kunnen helpen de kringloop van onze producten te sluiten. Onlangs zat Wouter Moekotte, oprichter & eigenaar van Bio Futura, aan tafel met GroenCollect om onze samenwerking officieel vast te leggen. GroenCollect verzorgt op een duurzame en praktische wijze de afvalinzameling en -verwerking van groente- en fruitafval van bedrijven. Onze klanten, specifiek (horeca)bedrijven uit Rotterdam en Amsterdam, kunnen nu ook van deze dienst gebruik maken door hun groente-en fruitafval en onze composteerbare producten te laten ophalen en verwerken tot compost of omzetten naar biogas door Stadsgas!

 

Eind 2016 is GroenCollect opgericht met als doel om zo duurzaam mogelijk afval in te zamelen, te verwerken en de ingezamelde materialen een nieuw leven te geven. Tegelijkertijd werkt GroenCollect met elektrisch vervoer en mensen tot een afstand tot de arbeidsmarkt en draagt het bedrijf zo bij aan een sociale stad. Stadsgas, zusterbedrijf van GroenCollect werkt daarnaast aan het plaatsen van biovergisters in de lokale omgeving. Met deze vergisters kan organisch afval worden omgezet in biogas dat voor het koken of als verwarming voor gebouwen kan dienen.  

Genoeg aanknopingspunten om elkaar te versterken! Net als GroenCollect zetten wij ons bij Bio Futura in om alle producten zo goed mogelijk her te gebruiken en de CO2-uitstoot te verkleinen. Samen zetten wij ons in om de inzameling van “groene” afvalstromen in stedelijke omgeving op een praktische wijze te verduurzamen.

Neem voor informatie over deze samenwerking contact op met: ekaterina@biofutura.com

Scroll to top