429 Too Many Requests

429 Too Many Requests


nginx

SUP-toeslag en Afvalbeheersbijdrage: extra kosten op eenmalige verpakkingen

Per 1 januari 2023 verandert de toepassing van de definitie van het begrip importeur voor de Afvalbeheerbijdrage Verpakkingen. Door deze wijziging wordt Bio Futura vanaf 2023 als importeur verantwoordelijk voor de afdracht van de afvalbeheerbijdrage. Daarnaast treedt een toeslag op SUP-artikelen van €2,30 per 1.000 stuks in werking. Gezien de impact van deze maatregelen zijn wij genoodzaakt deze heffingen, indien van toepassing, aan u door te belasten. De geldende tarieven voor de verschillende materialen kunt u vinden op: https://www.afvalfondsverpakkingen.nl/nl/tarieven. Indien u zelf producten uit het buitenland importeert of producten bij ons koopt voorzien van eigen bedrukking (private label) dient u voor deze producten zelf de aangifte afvalbeheerbijdrage te verzorgen.

De veranderingen zijn een onderdeel van de huidige Europese SUP-richtlijn. Deze richtlijn bevat maatregelen om het wegwerpplastic te reduceren. Ook in Nederland is de overheid voornemens plastic zwerfaval verder tegengaan door plastic wegwerpproducten aan banden te leggen; de zogenaamde SUP-wetgeving.

SUP-opslag
De SUP-opslag geldt voor voedselverpakkingen voor eenmalig gebruik, die deels of geheel van (bio)plastic zijn gemaakt. Vanuit het Afvalfonds Verpakkingen is een lijst met verkooppunt verpakkingen samengesteld om aan te geven voor welke artikelen deze toeslag van toepassing is. Dit zijn bijvoorbeeld (bio)plastic drinkbekers, snackverpakkingen en ijsbekers. Bio Futura biedt al ruim een decennium duurzame verpakkingen aan die geen (bio) plastic bevatten zoals palmblad en suikerriet en waar deze SUP-opslag dan ook niet van toepassing voor is. Over de artikelen die wij zelf importeren of produceren betalen wij een bedrag. Deze bedragen worden belast in de vorm van een opslag per 1.000 stuks. Deze toeslag rekenen wij om naar ratio van verkoopeenheid.

OPSLAG COMPONENT SUP-VERPAKKINGEN 2023

Drinkbekers

€2,30 per 1.000 stuks, excl. BTW

Drankverpakkingen

€2,30 per 1.000 stuks, excl. BTW

Vormvaste SUP voedselverpakkingen

€2,30 per 1.000 stuks, excl. BTW

Flexibele SUP voedselverpakkingen

€2,30 per 1.000 stuks, excl. BTW

Draagtassen (<50 micron)

€2,30 per 1.000 stuks, excl. BTW

Deze toeslag zit reeds verrekend in onze webshop prijzen! 

 Voor welke productgroepen geldt de opslag?

De bovengenoemde SUP-opslag geldt voor o.a. de volgende productgroepen:
- Karton met (bio)coating
- PLA
- Suikerriet met (bio)coating

De bovengenoemde SUP-opslag geldt NIET voor de volgende productgroepen:
- Palmblad
- Suikerriet
- Hout
- Papier
- Karton (zonder coating)
- Bamboe (zonder coating)
- Paperwise (zonder coating)

*voor ieder product wordt inzichtelijk gemaakt of de SUP-opslag van toepassing is.

Afvalbeheerbijdrage verpakkingen
Betreft deze bedrage gaat het om alle producten die als verpakking gelden, vervaardigd van ieder materiaal, die kunnen worden gebruikt voor het insluiten, beschermen, verladen, afleveren en aanbieden van andere producten, van grondstoffen tot afgewerkte producten, over de gehele weg van producent tot gebruiker of consument.

TARIEVEN AFVALBEHEER

Materiaal

Tarief 2023 €/kg excl. BTW

Tarief 2022 €/kg excl. BTW

Glas

€0,060

€0,048

Papier en karton

€0,012

€0,022

Plastic (regulier tarief)

€1,050

€0,700

Plastic (lager tarief)

€0,790

€0,440

Biodegradeerbaar plastic

€1,050

€0,700

Aluminium

€0,160

€0,160

Overige metalen

€0,250

€0,230

Hout

€0,010

€0,020

Drankenkartons

€0,700

€0,640

Andere metaalsoorten

€0,010

€0,020

Algemeen tarief

n.v.t.

€0,770

Ook deze toeslag zit reeds verrekend in onze webshop prijzen! 

Eigen bedrukking
Besteld u bij ons bedrukte disposables of verpakkingen die vallen onder de SUP regeling, dan wordt u zelf aangemerkt als producent of importeur. U bent dan ook zelf verantwoordelijk voor de aangifte bij het Afvalfonds.

Scroll to top