Tagged with 'duurzame verpakkingen'

Bio Futura introduceert nieuwe Paperwise verpakkingslijn

De verpakking van de toekomst? Onze nieuwe Paperwise verpakkingslijn komt erg dicht in de buurt vinden we. Paperwise karton is een zeer milieuvriendelijk materiaal volledig gemaakt van agrarische reststromen. Dit bekent dat er geen bomen voor gekapt worden. Het materiaal is volledig plastic vrij en gecertificeerd (thuis) composteerbaar. Daarnaast is het product geschikt om met de papier en karton stroom gerecycled te worden. De basis van dit materiaal zijn stengels, hulzen, vliezen en vezels van mais, graansoorten, rijst en suikerriet. Dit materiaal zou anders verbrand worden en wordt nu benut voor het maken van prachtig duurzaam verpakkingsmateriaal. In onze ogen de verpakking van de toekomst! De producten zijn erg stevig met een dikte van 302 gsm. Natuurlijk volkomen vet en vochtwerend. Geproduceerd in Europa.

Horeca Expo - Taste the Green Future (17-21 november)

Horeca Expo is al 30 jaar de grootste totaalbeurs voor de Belgische horecasector. Met een kwalitatief, innovatief en authentiek totaalaanbod staat de top binnen elk segment in de spots. Naast het ruime exposantenaanbod, biedt de beurs ook een uitgebreid randprogramma aan met workshops, culinaire wedstrijden, seminaries en kookdemo’s.
 
Bio Futura is ook weer van de partij. De focus ligt deze keer op catering van events & festivals. Kom langs en zie hoe je je volledig voorbereid en op duurzame wijze op het festivalseizoen 2020 kan storten.

Horeca Expo

Meer lezen

Opkomst biopolymeren goed merkbaar

Interpack was met 166.000 bezoekers een zeer succesvol treffen van de internationale verpakkingswereld. De sector heeft sustainability omarmd. Meer dan 100.000 van de in totaal 166.000 bezoekers kwamen van buiten Duitsland. Daarmee mag Interpack met recht een internationale happening worden genoemd. De bezoekersenquête laat zien dat er veel (top)management op de beursvloer aanwezig was.

Het moet duurzamer

Zowel het verpakkingsproces als de verpakkingen zelf moeten duurzamer. Lijfbehoud voor de sector maar de verantwoordelijkheid die ten aanzien van het milieu wordt genomen is prijzenswaardig. Op Interpack waren de resultaten van de zoektocht naar een zuinigere verpakkingsmachine zichtbaar. Energie- en waterverbruik alsook CO2-emissie van het verpakkingsproces worden teruggebracht.

Biopolymeren nog maar net gestart

'Groene' verpakkingen zijn in opkomst. Op de beursvloer waren ze in verschillende variëteiten te vinden. In 2015 heeft naar verwachting de markt voor biopolymeren een waarden van vijf miljard euro. Alhoewel dat respectabel lijkt, is het nog slechts één procent van de totale markt voor biopolymeren. "Niet vergeten moet worden dat we met biopolymeren eigenlijk pas starten", relativeerde Hans Josef Endres, verbonden aan de Hogeschool van Hannover, op de stand van European Bioplastics, een samenwerkingsverband van de bioplasticsindustrie. "Bovendien is de markt voor biopolymeren een enorme markt."

Opkomst bio-PET, bio-PE en PLA

Bio-PET, bio-PE (beide zowel biobased als biodegradeerbaar) en PLA (biobased en biodegradeerbaar) zijn in 2015 naar verwachting de grootste biopolymeren. Er is nog (veel) onderzoek nodig is, met name naar de verschillende end of life-opties. "Wat is nu precies de impact van recycling, storten of (huishoudelijk) composteren? Maar ook: Wat zijn de mogelijkheden voor chemische recycling of anaërobe vergisting? En wat gebeurt er met PET als er ook bio-PET is?", gaf Endres als voorbeelden van vragen die nog te beantwoorden zijn. Bron: Biojournaal

PLA bespaart 65% op fossiel energiegebruik

Het gebruik van hernieuwbare grondstoffen voor bioplastics en biobrandstof zorgt voor een lagere uitstoot van broeikasgassen en verbruikt minder fossiele energie, dan vergelijkbare plastics en brandstoffen uit de petrochemische industrie. Er is in deze studie geen rekening gehouden met eventuele landgebruiksverandering. Voor Nederland komen alle bioplastics, en vooral het afbreekbare bioplastic PLA, gemaakt van suikerbieten met een besparing van 65 procent op fossiel energiegebruik, als beste uit de bus. Dit is te lezen in het Groene Grondstoffen-boekje 'Duurzaamheid van biobased producten' van Wageningen UR Food & Biobased Research dat 29 maart verschenen is. Wetenschappers van Wageningen UR en de Universiteit Utrecht bekeken de duurzaamheidsaspecten van bioplastics en bio-ethanol voor vijf verschillende gewassen als hernieuwbare grondstof: het Nederlandse tarwe, korrelmaïs, suikerbiet en het gras Miscanthus, en suikerriet uit Brazilië. De bioplastics en biobrandstof werden vergeleken met soortgelijke producten uit de petrochemische industrie. Via een levenscyclusanalyse (LCA) berekenden de wetenschappers de uitstoot van broeikasgassen en het fossiel energiegebruik. Deze duurzaamheidsberekening omvat het hele productieproces vanaf het zaaien van de gewassen via transport en verwerking tot en met de productie van biomaterialen en biobrandstof. In de berekening is ook het al of niet gebruik van de reststromen, zoals tarwestro en bietenpulp, als energiebron meegenomen. In het onderzoek zijn voor het eerst de reële teeltgegevens van gewassen gekoppeld aan data over chemische productie. Die gegevens en data komen respectievelijk van Plant Research International, onderdeel van Wageningen UR, en de Universiteit Utrecht.

Analyse toespitsen

Bij de huidige standaard levenscyclusanalyse wordt de duurzaamheid berekend in broeikasgas per ton product. "Daarnaast hebben we ook een berekening gedaan per hectare landbouwgrond. De resultaten van deze twee analyses geven grote verschillen", zegt Harriëtte Bos, programmamanager Biobased Economy van Food & Biobased Research. "De uitkomsten laten zien dat toespitsing op de situatie van groot belang is. En dat de uitgangspunten van een duurzaamheidsstudie duidelijk moeten worden meegenomen bij het vergelijken van verschillende studies."

Resultaten voor Nederland

Bij alle onderzochte producten leidt vervanging van fossiel plastic of brandstof door een vergelijkbaar biobased product tot een verlaging van de uitstoot van broeikasgassen. Uit deze resultaten blijkt dat in Nederland de meeste broeikasgasuitstoot-vermindering per ton product is te behalen bij de gewassen tarwe, mais en Miscanthus als naast de productie van biopolyethyleen, vergeleken met het petrochemische polyethyleen, de reststromen worden omgezet in energie. "Bij deze resultaten zijn twee factoren niet meegenomen. Voor een ton fermenteerbare suiker heb je voor tarwe, mais en Miscanthus veel meer grond nodig dan voor suikerbieten", aldus Bos, "zo heeft suikerbiet 0,31 hectare per ton biopolyethyleen nodig en tarwe 0,68 hectare per ton product." In Nederland dat een beperkt landbouwareaal heeft is dat een belangrijke factor. "Een tweede factor is dat voor de productie van biopolyethyleen ongeveer 2,5 keer meer gefermenteerde suiker nodig is dan voor PLA (polymelkzuur)", volgens Bos, "dus als je de grootste opbrengst bioplastic op het kleinste stukje landbouwgrond wil realiseren dan levert PLA uit suikerbiet met 500 GJ per hectare de grootste besparing in fossiel energiegebruik op ten opzicht van het fossiele alternatieve plastic PET (polyethyleenterefthalate)." Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de interdepartementale programmadirectie Biobased Economy van het ministerie van ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Bron: Bio Journaal

Duurzaam leven... Wat is dat eigenlijk?

Wat is nu eigenlijk duurzaam leven en hoe doe je dat? De term duurzaamheid is lastig te definiëren. Termen als eco, natuurlijk, duurzaam en groen worden vaak door elkaar gebruikt, maar alles gaat over een bewustere levensstijl. Persoonlijk geven wij de voorkeur aan de term duurzaam. Met name omdat deze term naast de groene, milieubewuste kant ook de nadruk legt op de consumptiesnelheid. Duurzaam betekent naast minder, vooral ook bewuster consumeren. Bijvoorbeeld neem bij de aanschaf van een auto een tijdspan voor bezit van 10 jaar i.p.v. de huidige 4 jaar. Kies niet voor hype producten waarvan de levensduur bewust kort wordt gehouden. In de basis draait het er om dat een mens de wereld zo weinig mogelijk  moet proberen te belasten, ook wel het beperken van de mondiale voetafdruk genoemd. Om tot een pragmatische definitie van duurzaam leven te komen geven wij de voorkeur aan het 3 R-model (Reduce, Reuse en Recyle) oftewel: Reduceren, Hergebruik, Recycling. Hieronder zetten wij de basisregels voor een Duurzaam leven op een rijtje op volgorde van belang: Duurzaam leven: Reduceren De allerbelangrijkste regel is reduceren. Dit betekent dat je het verbruik van (natuurlijke) middelen probeert te reduceren. Dit betekent vooral het niet aanschaffen van niet noodzakelijke producten. De voorkeur heeft reduceren aan de bron waardoor producten niet te hoeven worden geproduceerd. Zelf kun je reduceren als het gaat om algemene voorzieningen als gas, elektriciteit en water maar ook bij gebruiksgoederen zoals kleding, meubels en de dagelijkse boodschappen. Let in het dagelijks leven vooral op het verpakkingsmateriaal. Als je kijkt wat je wekelijks weggooit, is dat voor het overgrote deel verpakkingsmateriaal. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan omdat producten nu eenmaal verpakt zijn. Probeer toch iedere keer kritisch te zoeken naar minder verpakte alternatieven. En sorteer de verpakkingsmaterialen zoveel mogelijk om aan te bieden voor recycling (papier, karton, plastic) Reduceren betekent niet dat je saai of krenterig hoeft te leven. Kies bewust voor mooie niet te trendgevoelige nieuwe dingen. Iets wat nu echt mooi is, is dat over 10 jaar nog! Duurzaam Leven: Hergebruik Het doel van hergebruik is om producten zo lang mogelijk te gebruiken, voor zoveel  mogelijk doeleinden. Probeer eerst zelf een product zoveel en zo lang mogelijk te gebruiken. Verleng de levensduur door reparatie of door een kastje een nieuw kleurtje te geven en een stoel opnieuw te bekleden.Is iets nog goed maar wil je er perse vanaf, biedt het dan aan aan andere mensen op bijvoorbeeld Marktplaats of bij de Kringloopwinkel. Hergebruik refereert ook naar de duurzame productiemethode van al onze producten. Deze moeten geproduceerd zijn van verantwoord beheerde bronnen die op natuurlijke wijze worden aangevuld. Duurzaam Leven: Recycling Het verschil tussen recycling en hergebruik is dat bij recycling spullen worden verzameld die aan het einde van levensduur zijn gekomen om ze vervolgens te verwerken tot nieuwe grondstoffen voor nieuwe producten. Bij de productie bespaart men namelijk niet alleen op grondstoffen maar vooral ook op energie. De winning van grondstoffen uit de natuur en de productie van nieuwe materialen kost namelijk veel meer energie dan de recycling van die materialen. Bijvoorbeeld de productie van nieuw aluminium kost 20 maal meer energie als het omsmelten van oud aluminium. Het mooiste is dat recycling een gesloten cirkel is. Dit wordt ook wel de Cradle-to-cradle gedachte genoemd. Producten moeten zo gemaakt worden dat ze biologisch afbreekbaar zijn of dat de materialen volledig hergebruikt kunnen worden. Recycling staat onderaan in de hiërarchie. Allereerst gaat het erom dat we natuurlijk minder consumeren (reduceren). Willen we toch iets aanschaffen dan moeten we letten op de herkomst. Vervolgens moeten we er voor zorgen dat we zo weinig mogelijk weg gooien (hergebruik) en als het mogelijk is te recyclen zodat het als basis kan dienen voor iets nieuws. Hou er wel rekening mee dat recyclen energie kost. Duurzaam Leven is mooi! Zoals gezegd hoeft een duurzaam leven helemaal niet  saai of minimalistisch te zijn. Het is juist belangrijk om je huis een eigen identiteit mee te geven en daar horen kleuren, sfeer en daarmee juist ook producten bij. Met bovenstaande criteria is het eenvoudiger om meer bewuste keuzes te maken. Een duurzame levensstijl is juist aantrekkelijk en comfortabel wat automatisch leidt tot behoudendheid omdat je gehecht raakt aan jouw eigen persoonlijke spullen en identiteit. Bron: Duurzaam leven
Scroll to top