Archief / Oude posts

Innovatief vulmateriaal

Iedere onderneming heeft wel eens te maken met uitdagingen. Uitdagingen waarbij de oplossing niet altijd voor de hand ligt en waar tijd en energie in gestoken moet worden. Als bedrijf met een ideaal en een duidelijk duurzaamheidsbeleid, streef je er naar om oplossingen te vinden die aansluiten bij dit beleid. Dat laatste is helaas nog wel eens een uitdaging op zich. Zeker als het gaat om de minder zichtbare delen van het bedrijf: het vulmateriaal voor de verzenddozen.

Duurzaam verpakken

Al sinds 2008 verkopen wij disposables en verpakkingsmaterialen, gemaakt van hernieuwbare grondstoffen. Deze verpakkingen dienen als vervanging voor het traditionele olieplastic en moeten voldoen aan een bepaald niveau van duurzaamheid. Als webshop is het noodzakelijk dat deze producten compleet en zonder schade bij de klanten aan komen. Hiervoor worden niet alleen verzenddozen gebruikt, maar indien nodig ook vulmateriaal. Dit lost het probleem van het verzenden op, maar creëert ook weer een nieuwe uitdaging.

Verzenddozen

In ons magazijn wordt er gebruik gemaakt van standaard formaat dozen voor de verzending. Dit bespaart tijd en geld voor het magazijn, voor ons en uiteindelijk ook voor de ontvanger van het pakket. Maar laten we wel wezen, niet iedere bestelling is hetzelfde en niet ieder product heeft dezelfde afmetingen. Hier komt het vulmateriaal om de hoek kijken. Vulmateriaal dat bij veel bedrijven bestaat uit piepschuim vormpjes of grote piepschuim blokken. Materiaal dat voor ons geen optie is, zeker niet uit duurzaamheidsoogpunt.

Papieren opvulmateriaal

De meest logische, duurzame en kostenbesparende optie leek gevonden; Papier. Gerecycled papier, in grote proppen, die de producten moesten beschermen en de dozen op moesten vullen. Niet alleen hadden wij zelf onze twijfels over dit materiaal, zo ook onze klanten. Uit beoordelingen en directe feedback van de klanten bleek dat er doorgaans veel te veel papier nodig was om de dozen op te vullen. Het papier werd platgedrukt en aangevuld met nog meer papier, waardoor de dozen soms gevuld waren met meer papier dan producten.

Zoektocht naar alternatieven

Wij kunnen ervoor kiezen om de beoordelingen en de eventuele kritiek naast ons neer te leggen. Wij kunnen er ook voor kiezen om er iets mee te doen en actief op zoek te gaan naar alternatief en innovatief vulmateriaal. Dit laatste hebben wij gedaan en we kunnen met recht zeggen dat dit een behoorlijke zoektocht was. Veel alternatieven bleken te duur, te klein of geproduceerd op te kleine schaal. Van eierschalen tot ballen gevuld met stro en hennep, we hebben alles voorbij zien komen.

Bioplastic als vulmateriaal

Uit gesprekken met andere bedrijven bleek dat veel ervoor kozen de dozen op te vullen met luchtkussentjes. Perfect! Lucht is duurzaam, goedkoop en we hebben er genoeg van toch? Maar helaas zit het verpakt in een plastic omhulsel, welke net als het piepschuim geen optie is voor ons. Na veel zoekwerk kwamen wij erachter dat deze “air cushions” oftewel luchtkussens ook verkrijgbaar zijn in bioplastic. Om precies te zijn van PLA, een materiaal waar wij bekend mee zijn en veel mee werken. Het materiaal is gemaakt van een hernieuwbare grondstof, namelijk maïszetmeel. De melkzuren in dit zetmeel kunnen omgezet worden in een granulaat. En van dit granulaat worden niet meer alleen onze bekers, rietjes en bakjes gemaakt, maar dus ook het vulmateriaal.

Op naar de volgende

Gecertificeerd composteerbaar vulmateriaal, waar minder van nodig is dan bij papier. Hiermee zijn wij als onderneming weer een stapje verder in het verduurzamen van de keten. De oplossing lag niet voor de hand en we hebben er veel tijd en energie in moeten steken, maar het was het zeker waard. Op naar onze volgende uitdaging!

Nieuw beker recyclingsysteem op Noorderzon!

Afgelopen week is een nieuw, duurzaam drinkbeker concept gelanceerd op het jaarlijkse Noorderzon festival in Groningen. Eenmalige, bioplastic (PLA) drinkbekers op basis van maïs werden ingezameld en gerecycled tot consumptiemuntjes voor de editie van volgend jaar. In samenwerking met Bio Futura en andere partners (hieronder vermeld) zijn elf dagen lang de handen ineen geslagen, om zoveel mogelijk van de 500.000 bekers in te zamelen en recyclen. Bezoekers werden aangespoord hierbij te helpen. Wie 50 bekers inlevert, kreeg een consumptiemunt! De afgelopen dagen zagen we met name kinderen enthousiast het terrein afspeuren naar lege bekers. Deze bekers werden opgespaard en vervoerd naar de recycling fabriek in België. Om vervolgens een nieuw leven krijgen als consumptiemunt voor het Noorderzon festival 2017. Al met al een geweldig voorbeeld van Reduce, Re-use & Recycle!  

Meer lezen

Bio Futura sluit de kringloop!

Samen met festivals en verwerkers zorgen we dat duurzame disposables gecomposteerd worden om de kringlopen te sluiten. Zo vormt compost weer de voedingsbodem voor nieuwe planten en gewassen!

Microplastics aangetroffen in honing

Professor Liebezeit (Universiteit van Oldenburg) stelt dat microplastics niet alleen in het water, maar overal in de atmosfeer aanwezig zijn. Hij vermoedt dat microplastics via de lucht in levensmiddelen terecht komen. In 19 onderzochte potten honing heeft Liebezeit microplastics aangetroffen, voornamelijk plastic vezels, maar in 4 potten ook microplastics zoals die in verzorgingsproducten verwerkt worden. Ook in regenwater trof hij microplastics aan, aldus een uitzending op het Duitse NDR van 18 november. Bron: Plasticsoupfoundation Foto: Morquefile

Attero wil bioplastic produceren

Afvalverwerker Attero wil uit groente-, fruit- en tuinafval kunststof produceren. Het experimenteert momenteel met de aanmaak van bioplastic bij de vestiging in Venlo. Volgend jaar neemt Attero daar een pilot-installatie voor de productie in gebruik. Over drie tot vier jaar hoopt Attero de 'groene' kunststof bedrijfsmatig te gaan produceren. Dat gaat behalve in Venlo mogelijk ook in Maastricht gebeuren. De afvalverwerker hield woensdag op zijn locatie in Wijster een minisymposium over de wijze waarop het inhoudt geeft aan de biobased economy. In Drenthe maakt Attero uit gft compost en biogas. Projectontwikkelaar biobased economy Olaf Fennis van Attero wees er op dat de productie van biogas nog steeds alleen maar financieel aantrekkelijk is door de subsidie die het Rijk voor de productie geeft. Het maken van bioplastic uit gft-afval is mogelijk geworden door nieuwe vergistingstechnieken, Het bioplastic kan voor allerlei producten worden gebruikt, maar leent zich vooral goed voor zakken waarin gft-afval wordt afgevoerd. Het bioplastic kan gewoon met andere organisch afval worden verwerkt. Bron: Dagblad van het Noorden

Noordzee ernstig vervuild met microplastic

De bodem van de Noordzee is veel ernstiger vervuild met microscopische stukjes plastic dan experts hadden verwacht. Langs de hele Nederlandse kust bevat de zeebodem zogeheten microplastics, met afmetingen van enkele honderden nanometers tot tientallen micrometers. Dat blijkt uit een analyse van sedimentmonsters afkomstig van Rijkswaterstaat. 'De eerste data komen nu net binnen en we zijn de exacte concentraties nog nader aan het analyseren', zegt hoofdonderzoeker Heather Leslie, ecotoxicoloog aan het Instituut voor Milieuvraagstukken aan de Vrije Universiteit (IVM-VU). De monsters zijn afkomstig van de hele Nederlandse kustzone en zijn zowel vlak bij het strand genomen als enkele kilometers uit de kust. Het probleem van de microplastics is relatief nieuw. Microscopische plasticvezeltjes komen met miljarden tegelijk vrij bij van het wassen van synthetisch textiel; andere microplastics worden toegevoegd aan douchegel en tandpasta. Een groot deel van de plastics wordt afgevangen in rioolwaterzuiveringsinstallaties, maar veel deeltjes slippen erdoorheen en belanden uiteindelijk in zee. Plasticsoep Daar kunnen de ultrafijne deeltjes in de voedselketen komen, legt Leslie uit. 'Ze vormen een hechtingsplek voor organisch materiaal als microplankton en algen. Zijn ze eenmaal zwaarder geworden, dan zakken ze naar de bodem en worden ze opgenomen in de voedselketen, door vissen, krabben en het kleinere grut op de zeebodem.' Overigens kan ook hardnekkige verontreiniging als pcb zich aan dit plastic hechten. Het uitzakken naar de bodem verklaart wellicht ook waarom de hoeveelheid plasticsoep op bekende plekken als in de Stille Oceaan bij Hawaii niet lijkt toe te nemen in de bovenste waterlagen. De vondst van microplastics in de Noordzee komt vanmiddag ter sprake bij de officiële start van Cleansea, een Europees onderzoek naar zo'n beetje de hele kust van Europa, van de Zwarte Zee tot de Baltische Zee. De EU wil in 2020 een zogeheten goede milieustatus van de Europese zeeën kunnen afgeven. Als gevolg van de ongerustheid over mogelijke schadelijke effecten van het microplastic op zeeleven heeft Unilever aangekondigd de microplastics in Nederland half 2013 uit verzorgingsproducten als Dove te halen. In 2015 wil de multinational de microplastics wereldwijd uitbannen uit alle producten. Het Cleansea-project duurt drie jaar en kost 3,7 miljoen euro. Naast IVM-VU doen tien onderzoeksinstellingen uit meerdere lidstaten mee. Daarbij zijn ook economische, juridische en beleidswetenschappers. 'De gammawetenschappers speuren naar eventuele perverse prikkels in wetgeving of onbedoelde neveneffecten van beleid', zegt Leslie. 'In zeehavens moeten schepen bijvoorbeeld voor afvalverwijdering betalen, terwijl de zee gratis is. In Göteborg zamelen ze daarom scheepsafval gratis in'. Bron: De Volkskrant

Genetisch Gemodificeerde Gewassen; noodzakelijk of ligt het anders?

Op vrijdagavond 7 juni aanstaande zullen in Wageningen internationale experts met elkaar in debat gaan over de noodzaak van de omstreden Genetisch Gemodificeerde Gewassen. Dit debat wordt georganiseerd door de Independent Critical Student Group Wageningen die zoekt naar verheldering rondom dit essentiële onderwerp binnen het wereldvoedselvraagstuk. Grote vraagtekens rijzen bij velen wanneer men spreekt over Genetisch Gemodificeerde Gewassen (GGO's) en de introductie in het ecosysteem. De belanghebbende agro-industriële multinationals prijzen hun waren aan als de oplossing van de wereldvoedselproblematiek. Tegelijkertijd publiceren wetenschappers kritiek bij de vleet, schieten activistische organisaties als paddenstoelen uit de grond en gaat de wereldwijde introductie van GGO's gewoon door. Het is duidelijk dat we te maken hebben met zeer strijdige visies. Het ideale voedselsysteem is niet voor iedereen hetzelfde, noch de uitleg van het begrip 'duurzaamheid'. Tevens is er geen overeenstemming in gewenste landbouwontwikkelingen, terwijl de globalisering een hoogtepunt bereikt. Wageningen (UR) is één van de epicentra binnen landbouwkundig onderzoek en dit vraagstuk is daar aan de orde van de dag. Maar ook hier heersen strijdige visies. De daadwerkelijke inhoud daarvan is voor het publiek niet duidelijk omdat er nauwelijks sprake is van transparantie over de ontwikkelingen rondom GGO's. Onlangs heeft Wageningen (UR) al veel kritiek ontvangen op de non-transparantie binnen het onderzoeksinstituut, wat het wetenschappelijk aanzien niet ten goede komt. Open discussie omtrent gevoelige onderwerpen is essentieel om het wetenschappelijke karakter van de instelling te bewaken. Met dit debat streeft de Independent Critical Student Group Wageningen (ICSGW) naar verheldering over de noodzakelijkheid van GGO's, vanuit strijdige visies en belangen met wetenschappelijke achtergrond. Gezien het internationale karakter van dit onderwerp, zal het panel bestaan uit zowel binnen- als buitenlandse sprekers die een belangrijke rol spelen in verschillende aspecten van de huidige landbouw, waaronder wetenschappers, activisten en bedrijfsleven. Bevestigde sprekers zijn: Markus Arbenz (IFOAM), Michael Antoniou (King's College) en Michael Kester (Syngenta). Het debat zal plaatsvinden in het Forum-gebouw op de campus van Wageningen (UR) op vrijdag 7 juni om 20:00 uur in zaal C222. Gezien het beperkt aantal plaatsen is het aan te raden om op tijd aanwezig te zijn. Bron: Biojournaal

Afvalplastic verwerkt tot bruikbaar materiaal

In 1997 werd de eerste ‘plastic soep’, ofwel een drijvende vuilnisbelt van bijeengedreven consumptieafval, ontdekt in de Atlantische Oceaan. Het oppervlak van dit plastic in de oceaan is de afgelopen tien jaar drie keer zo groot geworden. Deze afvalhoop bracht Studio Swine en Kieren Jones op het idee om vissersboten te verbouwen tot kunststofraffinaderijen. In plaats van vissen halen de vissersboten plastic uit de oceaan. Dit afvalplastic wordt verwerkt tot bruikbaar materiaal. Bij iedere stoel die van dit materiaal wordt gemaakt, worden de exacte poolcoördinaten vermeld van de plek waar het plastic is opgevist. Ambacht, hergebruik en milieubescherming komen in dit project samen in een ecologische cyclus. Het project toont aan dat een productieproces afval kan veroorzaken, maar net zo goed ingezet kan worden om afval op te ruimen en te hergebruiken. Door hergebruik neemt in de toekomst de vraag naar nieuw plastic af en slinkt onze afvalproductie. Bovendien krijgt de noodlijdende visserij een nieuwe impuls en neemt de overbevissing van de zeeën af doordat er ook naar plastic wordt gevist. Bron: Museum Boijmans Meer informatie: Seachair  

 

 

Ecover ontwerpt verpakking gemaakt van plastic afval uit zee

Ecover, een bedrijf voor groene schoonmaakmiddelen, gaat plastic afval uit zee halen om een nieuw type plastic fles te ontwikkelen die volledig duurzaam en recycleerbaar is. Het Belgische bedrijf werkt samen met plasticfabrikant Logoplaste om plastic dat uit de zee is gevist te combineren met plastic gemaakt van suikerriet (het zogenaamde “Plant-astic”), tot, wat het bedrijf zelf noemt, een primeur voor verpakkingen. Het is de bedoeling dat de verpakking vanaf volgend jaar gekocht kan worden. Ecover gaat samenwerken met vissers die met speciale apparatuur plastic vissen uit de Noordzee. Ook kunnen andere vissers plastic die ze als bijvangst vangen inleveren op speciale verzamelplekken. De plastic wordt door recyclingsbedrijf Closed Loop in Londen verwerkt tot een materiaal dat voor nieuwe flessen gebruikt kan worden. Volgens de directeur van Ecover, Philip Malmberg, is het plan meer dan een “knikje naar duurzaamheid.” “Duurzaamheid is een nooit eindigende reis. Los één probleem op, en je krijgt de kans om het volgende op te lossen.” Bron: Guardian.co.uk

Beat the micro bead!

In honderden producten die wij dagelijks gebruiken blijken kleine stukjes plastic te zitten, microplastics of micro beads. Niet alleen in scrubproducten, waar de plastic deeltjes een schurende functie hebben, maar ook in tandpasta, shampoo, lipgloss en mascara zitten micro beads. Bekijk hier een lijst met bijna 150 producten met plastic. Studies tonen aan dat deze plastic deeltjes in zee terechtkomen en hier onderdeel worden van de plastic soep. Reden genoeg om actie te ondernemen! Stichting De Noordzee pleit samen met de Plastic Soup Foundation en andere NGO’s voor een verbod op micro beads in verzorgingsproducten met de campagne Beat the Micro Bead. Ze roepen andere organisaties en mensen op om mee te doen aan hun actie. Voor wie zijn handen op verantwoorde wijze schoon wil houden: Ocean Plastic afwas- en handzeep. De verpakking van deze duurzame zeep is gemaakt van gerecycled plastic en teruggewonnen plastic uit de Plastic Soep. Bron: Noordzee.nl
Scroll to top