429 Too Many Requests

429 Too Many Requests


nginx

Duitse studie: composteerbare bioplastics hebben geen nadelige invloed op kwaliteit compost

In de afgelopen maanden hebben de instituten een praktijkonderzoek uitgevoerd door composteerbaar bioplastic in verschillende industriële composteerinstallaties te testen, waaruit is gebleken dat composteerbare bioplastic geen negatief effect heeft op de kwaliteit van compost. In andere woorden: composteerbaar bioplastic composteert net zo goed als gewoon gft-afval.

Uit de resultaten komt onder andere naar voren dat composteerbare bioplastic tassen geschikt zijn voor de inzameling van organisch afval, waarna ze volledig kunnen worden afgebroken tot waardevolle compost en bovendien geen plastic restjes achterlaten in de compostbak. Voor consumenten is het een hygiënische en duurzame oplossing om bio afval gescheiden in te zamelen.

Alle bevindingen van dit onderzoek zijn gepubliceerd in de mei uitgave van het Duitse vakblad -Müll und Abfall-. De betrokken wetenschappers analyseerden in totaal 30 monsters en in 25 daarvan werden geen residuen van composteerbare bioplastic zakken aangetroffen. Dit resultaat staat in schril contrast met de verwerking van conventionele kunststoffen zoals polyethyleen (PE), waar een percentage van 98% aan plastic fragmenten wordt teruggevonden in de compost.

Dit praktijkonderzoek en alle resultaten zijn vergelijkbaar met de studie die door de Universiteit van Wageningen eerder dit jaar is uitgevoerd en gepubliceerd. Beide onderzoeken leveren belangrijke wetenschappelijke onderbouwingen voor de discussie over bioplastic, die doorgaans op een vooringenomen manier wordt gevoerd.

compost

Scroll to top