429 Too Many Requests

429 Too Many Requests


nginx

Composteren is hot! Tijd voor een FAQ - deel 1

Wat is het verschil tussen biologisch afbreekbaar en composteerbaar?

Er bestaat veel verwarring over ‘composteerbaar’ en ‘biologisch afbreekbaar’. De termen worden ook vaak als synoniem gebruikt, maar dat is niet correct.

Wanneer een materiaal of verpakking composteerbaar is, kan het (samen met organisch afval) op een natuurlijke wijze worden afgebroken door micro-organismen (bacteriën en schimmels) en omgezet worden tot water, koolstofdioxide en biomassa. Biologisch afbreekbaar is meer een verzamelnaam voor hetzelfde biochemische proces, maar het schrijft niets voor over de snelheid of onder welke omstandigheden dit gebeurt en levert niet noodzakelijk kwalitatieve compost op. Aan composteren is een tijdslimiet gekoppeld (binnen 9 -12 weken) en moet onder gecontroleerde omstandigheden plaatsvinden. Zo zijn bijvoorbeeld kurk en hout biologisch afbreekbaar, maar het kan generaties duren tot deze materialen afbreken. Het biologische afbraakproces kan daarentegen worden versneld door op een milieuvriendelijke wijze te composteren. Composteerbare producten vereisen specifieke omstandigheden om volledig te kunnen composteren, zoals het juiste niveau van warmte en optimale hoeveelheid water en zuurstof. Om te kunnen garanderen dat een materiaal of verpakking volledig composteerbaar is, tijdens de productieproces geen chemicaliën zijn toegevoegd en geen schadelijke stoffen achterlaat, moeten onze composteerbare producten voldoen aan alle eisen van de Europese norm EN 13432 en / of de Amerikaanse norm ASTM D6400.

Waarom hebben wij voor composteerbare disposables gekozen? 

Onze composteerbare disposables zijn ontworpen om samen met voedselresten gecomposteerd te kunnen worden in een huishoudelijke of industriële composteerinstallatie. 

Dit heeft als grote voordeel dat de composteerbare verpakkingen niet vooraf uitgesorteerd dienen te worden. Een bijkomend voordeel hiervan is dat voedselresten en composteerbare disposables slechts één afvalbak delen. Op deze wijze kunnen eventueel andere afvalbakken droog blijven, waardoor ook de inhoud makkelijker gerecycled kan worden. Composteerbaarheid is niet alleen een praktische eigenschap, maar ook een belangrijke duurzame oplossing voor voedselverpakkingen. 

Door onze disposables, gemaakt van hernieuwbare grondstoffen en agrarische reststromen, te composteren, kan de hoeveelheid afval worden verminderd die op milieubelastende stortplaatsen terecht komt. Composteren zorgt er daarnaast voor dat de grondstoffen lokaal blijven en er zelfs een humus- en voedselrijk product (compost) overblijft. Dit is in tegenstelling tot bijvoorbeeld het recyclen van plastic of papier, waarvan een groot deel naar het buitenland wordt verscheept en/ of naar stortplaatsen wordt gestuurd.

Wat is het verschil tussen industriële compostering en thuiscompostering?

Industriële compostering en thuiscompostering zijn twee mogelijke composteringsprocessen. 

Industriële compostering vindt plaats in een industriële composteerinstallatie. Deze omgeving is speciaal ontworpen om het composteringsproces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. In deze installaties worden de ideale en gecontroleerde omstandigheden gecreëerd om composteerbare disposables te composteren. Industriële compostering zorgt voor de perfecte balans tussen onder andere warmte, vocht en zuurstof, zodat composteerbare verpakkingen kunnen worden opgenomen in de compostering van voedselresten. De installaties kunnen het proces voortdurend controleren en bijsturen, waardoor het afval binnen afzienbare tijd kan worden omgezet in compost. Voor industriële compostering moeten onze producten en materialen voldoen aan de strenge criteria van de Europese norm EN 13432.

Indien onze composteerbare disposables  “OK compost HOME” gecertificeerd zijn, kunnen de producten samen met gft-afval in compostbakken, compostvaten of wormenbakken worden verzameld en omgezet naar een humus-en voedselrijk product (compost). Het thuiscomposteringsproces vereist over het algemeen meer handmatige controle aangezien de omstandigheden (o.a. temperatuur en volumes) minder stabiel zijn. Als gevolg daarvan verloopt het proces over het algemeen trager bij thuiscompostering. Dit is ook het belangrijkste verschil tussen composteren in een industriële composteerinstallatie en in een thuisomgeving.

Onder welke omstandigheden vindt het proces van composteren plaats?

Composteerbare disposables en verpakkingen moeten onder gecontroleerde omstandigheden verkeren om af te breken en vervolgens te composteren. Industriële composteerinstallaties creëren de perfecte balans tussen micro-organismen (zoals bacteriën en schimmels), warmte, vocht en zuurstof, waardoor composteerbare producten kunnen worden meegenomen in de verwerking van het gft-afval tot compost.

Bij thuiscompostering kunnen deze omstandigheden aanzienlijk variëren en moeten in vele gevallen zorgvuldig worden gecontroleerd. In een thuisomgeving zijn bijvoorbeeld de temperaturen en volumes gemiddeld lager dan in een industriële composteerinstallaties en zijn de vereiste omstandigheden over het algemeen minder stabiel. Als gevolg daarvan verloopt het composteringsproces bij thuiscompostering trager. 

Zijn composteerbare producten die gecertificeerd zijn voor industriële compostering ook geschikt voor thuiscompostering?

Industriële compostering verloopt anders dan thuiscompostering. Als een materiaal gecertificeerd is volgens o.a. de Europese norm EN 13432 en gecomposteerd kan worden in een industriële composteerinstallatie, betekent dat niet automatisch dat het geschikt voor thuiscompostering. Biologische afbraak kost tijd en hoe lang dit proces duurt is voornamelijk afhankelijk van de omgeving en omstandigheden. Een groot deel van onze composteerbare disposables en verpakkingen is ontworpen voor industriële compostering en (nog) niet voor thuiscompostering. Het is echter vaker voorgekomen dat onze klanten een recensie hebben achtergelaten dat sommige van onze industrieel gecertificeerde disposables en verpakkingen ook in een thuisomgeving prima kunnen composteren.

Welke composteerbare producten zijn geschikt voor thuiscompostering?

Het grootste deel van ons suikerriet assortiment is gecertificeerd volgens TÜV Austria OK Compost HOME. Hetzelfde geldt voor onze AGF-zakjes en afvalzakken van Mater-Bi. We streven ernaar om het percentage van onze gecertificeerde producten voor thuiscompostering te verhogen en om meer circulaire oplossingen te kunnen bieden in de toekomst.

Scroll to top