429 Too Many Requests

429 Too Many Requests


nginx

Composteerbaar

Image 2

Wat behelst de Europese composteringsnorm EN-13432 precies?
Volgens de Europese composteringsnorm EN-13432 kan worden vastgesteld of kunststoffen en verpakkingen daadwerkelijk biologisch afbreekbaar en composteerbaar zijn. De biologisch afbreekbare verpakkingen en het wegwerpservies (disposables) uit ons assortiment, die uitsluitend conform de norm zijn gefabriceerd, kunnen in industriële composteerinstallaties gecomposteerd worden.

Biodegradeerbaar, biologisch afbreekbaar en composteerbaar
Een biodegradeerbaar of biologisch afbreekbaar materiaal kan worden afgebroken door micro-organismen (bacteriën en schimmels) tot minerale bestanddelen; biomassa, water en kooldioxide (CO2) of methaan (CH4) in een chemisch proces onder bepaalde gunstige voorwaarden (zuurstof, temperatuur en vocht). Om verwarring te voorkomen, dit betekent niet dat het product of de verpakking kan worden omgezet in kwalitatief goede compost. Composteren is namelijk een specialistische vorm van biodegradatie, waarbij een product door micro-organismen geleidelijk wordt afgebroken tot een voedselrijk substraat.

Criteria
Composteerbaar (verpakkings)materiaal moet in een professionele composteringsinstallatie voldoen aan de volgende eisen van de Europese norm voor composteerbare verpakkingen EN-13432:

  • Minstens 90% van het product moet binnen 12 weken tot deeltjes van minder dan 2 mm afbreken.
  • Binnen 6 maanden moet het product afbreken tot organische stoffen (CO2 en mineralen).
  • De toegestane maximumconcentraties voor zware metalen (Cu, Zn, Ni, Cd, Pb, Hg, Cr, Mo, Se, As) en fluor mogen niet overschreden mogen worden.
  • Het toegevoegde product mag geen schadelijk invloed hebben op de kwaliteit van het compost. 

Certificering
Verschillende erkende certificatie-instellingen, zoals TÜV Austria en DIN Certo, voeren de certificatieprocedure van EN-13432 uit waarin basismaterialen, verschillende additieven en andere producteigenschappen geëvalueerd worden. Onze gecertificeerde disposables zijn onder andere ook te herkennen aan het Kiemplantlogo of het OK Compostlogo*. Beide logo’s geven aan dat de disposables overeenstemmen met EN-13432 en in de GFT-bak mogen. Let wel, niet ieder product dat volgens EN-13432 gecertificeerd is heeft een logo. Wilt u van onze specifieke producten de certificaten opvragen, dan kunt u ten alle tijden direct contact met Bio Futura opnemen. Wij houden de certificering per product nauwlettend bij.

GFT-afval
Wanneer de producten aan de gestelde criteria van EN-13432 voldoen, mogen ze worden weggegooid bij het GFT-afval. Dat is positief, want groenafval (organische reststromen) eindigt daardoor niet meer in het grijze afval. Voedselresten kunnen samen met de disposables in één bak en dat betekent dat er niet meer gescheiden hoeft te worden. Nederlandse afvalverwerkers zijn ook graag bereid om composteerbare verpakkingen als dragers van voedsel in het GFT- afval te accepteren.

*OK Compostlogo: voor OK Compost zijn er meerdere varianten. Bij Bio Futura voeren wij OK Compost en OK Compost HOME.


Scroll to top