Na milieu-impactstudie kiest overheid voor recycling van biobased koffiebekers

De laatste jaren maken Nederlandse overheden bewust noodzakelijke, duurzame stappen. Om hun eigen groene beloftes waar te maken, geven ze steeds vaker de voorkeur aan biobased producten, gemaakt uit hernieuwbare grondstoffen (zoals zetmeel en melkzuur), waaronder duurzame koffiebekers. Plastic bekers zijn op de werkvloer niet langer een optie en daarom kiest de Rijksoverheid voor de grootschalige inkoop van papieren bekers met een coating van polymelkzuur (PLA). Alleen werden deze bekers nog tot begin vorig jaar in een afvalenergiecentrale verbrand. Daarom is recent, in opdracht van de ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), een milieu-analyse gemaakt. Dit is gedaan door Wageningen Food & Biobased Research en TNO.
Rapport Milieu Impact van WUR 

Ook werd een vergelijking gemaakt tussen twee nieuwe duurzame verwerkingsroutes; hergebruik door recycling, of vergisting en compostering van de koffiebekers. Uit dit rapport blijkt dat de recycling route op dit moment de meeste milieuwinst oplevert.

Koffiebekers Kraft Bio Futura

Verwerking van koffiebekers

In dit onderzoek stond zowel de duurzaamheid van beide verwerkingsroutes centraal en wat de meest duurzame keuze is om de kringloop te sluiten. De kartonnen bekers zijn tenslotte van een bioplastic coating voorzien en mogen hierdoor niet bij het oudpapier worden weggegooid. De coating zou hiervoor eerst van het karton moeten worden gescheiden. Door de hoogwaardige kwaliteit van het karton is het mogelijk de koffiebekers te recyclen, bijvoorbeeld als nieuwe grondstof voor toiletpapier en servetten. Het is ook mogelijk het karton van de koffiebekers, samen met het vocht en vuil, te vergisten. De vergisting levert biogas en mest (vergisting resten) op. De vergiste mest kan vervolgens worden omgezet in waardevolle compost.

Milieuprestatie

Om de effecten goed in kaart te brengen, hebben onderzoekers voor deze verwerkingsmogelijkheden het totale effect op het milieu berekend, zoals landgebruik, pesticiden, CO2-uitstoot en fijnstof. Op basis van deze resultaten is duidelijk geworden dat gerecyclede koffiebekers het minste impact op het milieu hebben. Ook is naar voren gekomen dat door het recyclen de inzet van primaire grondstoffen, in dit geval hout, wordt vermeden. De vergisting van koffiebekers komt op de tweede plaats, want ook door vergisting is milieuwinst te behalen. Vergisting en compostering leidt in tegenstelling tot recycling tot nog meer verlaging van de CO2-uitstoot.

Recycling Route via ‘Collect A Cup’

Als aanbieder van biobased koffiebekers hechten wij er veel waarde aan om de meest duurzame verwerkingsmogelijkheden aan te bieden. Om deze reden hebben wij gekozen voor het totaalconcept en de ophaaldienst van ‘Collect A Cup’. In samenwerking met Renewi en papierfabriek WEPA, kunnen onze wegwerpbekers gescheiden ingezameld worden en gerecycled worden tot nieuw karton en papier. Om dit proces te laten slagen, is dit onderzoek en deze keuze van de overheid beslissend geweest. Met de inkoopkracht van het Rijk kan het aandeel van karton-PLA koffiebekers verder toenemen en dat zorgt weer voor de totale benodigde volumes, die de milieuvriendelijke recycling van de bekers mogelijk maakt.

Scroll to top