429 Too Many Requests

429 Too Many Requests


nginx

Opkomst biopolymeren goed merkbaar

Interpack was met 166.000 bezoekers een zeer succesvol treffen van de internationale verpakkingswereld. De sector heeft sustainability omarmd. Meer dan 100.000 van de in totaal 166.000 bezoekers kwamen van buiten Duitsland. Daarmee mag Interpack met recht een internationale happening worden genoemd. De bezoekersenquête laat zien dat er veel (top)management op de beursvloer aanwezig was.

Het moet duurzamer

Zowel het verpakkingsproces als de verpakkingen zelf moeten duurzamer. Lijfbehoud voor de sector maar de verantwoordelijkheid die ten aanzien van het milieu wordt genomen is prijzenswaardig. Op Interpack waren de resultaten van de zoektocht naar een zuinigere verpakkingsmachine zichtbaar. Energie- en waterverbruik alsook CO2-emissie van het verpakkingsproces worden teruggebracht.

Biopolymeren nog maar net gestart

'Groene' verpakkingen zijn in opkomst. Op de beursvloer waren ze in verschillende variëteiten te vinden. In 2015 heeft naar verwachting de markt voor biopolymeren een waarden van vijf miljard euro. Alhoewel dat respectabel lijkt, is het nog slechts één procent van de totale markt voor biopolymeren. "Niet vergeten moet worden dat we met biopolymeren eigenlijk pas starten", relativeerde Hans Josef Endres, verbonden aan de Hogeschool van Hannover, op de stand van European Bioplastics, een samenwerkingsverband van de bioplasticsindustrie. "Bovendien is de markt voor biopolymeren een enorme markt."

Opkomst bio-PET, bio-PE en PLA

Bio-PET, bio-PE (beide zowel biobased als biodegradeerbaar) en PLA (biobased en biodegradeerbaar) zijn in 2015 naar verwachting de grootste biopolymeren. Er is nog (veel) onderzoek nodig is, met name naar de verschillende end of life-opties. "Wat is nu precies de impact van recycling, storten of (huishoudelijk) composteren? Maar ook: Wat zijn de mogelijkheden voor chemische recycling of anaërobe vergisting? En wat gebeurt er met PET als er ook bio-PET is?", gaf Endres als voorbeelden van vragen die nog te beantwoorden zijn. Bron: Biojournaal
Scroll to top