429 Too Many Requests

429 Too Many Requests


nginx

Nederland in Europese 'compost top'

Nederland staat op een goede tweede plek op de Europese ranglijst van organische afvalwerking. Oostenrijk is de absolute nummer één. Dit tonen onderzoekscijfers van Eurostat, het Europees bureau voor statistiek. Door 28 procent van het geproduceerde organisch afval te composteren, plaatst Nederland zich als tweede op de lijst van afvalwerking binnen de EU. Nederland volgt Oostenrijk, de absolute nummer één op gebied van compostverwerking in de EU, dat 40 procent van haar afval composteert. In Europa wordt per persoon gemiddeld meer dan 500 kilo afval per jaar geproduceerd. Hiervan is volgens Europese onderzoek bijna 300 kilo organisch afval. "Daarom ligt onze prioriteit op het verbeteren van de uitvoering van de bestaande wetgeving in de hele EU waarbij het storten van afval wordt verminderd en recycling wordt verhoogd,” aldus eurocommissaris voor Milieu Janez Potočnik. Een verminderde hoeveelheid organisch afval in het gestorte afval heeft aanzienlijke effecten op vervuiling, grondstoffen, broeikasgasemissies en energie. Economisch zinvol Sinds 2008 is een Europese richtlijn voor afvalverwerking ingesteld. Deze duidelijke regelgeving verplicht lidstaten om afvalpreventie, hergebruik en recycling te bevorderen. De Europese Commissie stelt dat de volledige uitvoering van deze Europese richtlijn voor afval voor een besparing van € 72 mrd per jaar kan zorgen. Potočnik: "Goede afvalverwerking is van cruciaal belang voor ons milieu, maar is ook economisch zinvol; afval is een waardevolle bron als het goed wordt verwerkt." Een lange weg Ondanks recente oproepen van het Europees Parlement voor het verminderen van het percentage etensresten en de hoeveelheid organisch materiaal wat op stortplaatsen wordt gedumpt, wordt momenteel slechts 15 procent van Europa's organisch materiaal gecomposteerd. De statistieken tonen aan dat de EU een lange weg te gaan heeft om de vastgestelde Europese doelstellingen met betrekking tot afval te halen. De doelstelling is om tenminste 50 procent van het huishoudelijk afval in 2020 te recyclen. Onlangs pleitte Gerben-Jan Gerbrandy, D66-afgevaardigde in het Europees Parlement (EP) al voor een ‘Schengen zone voor afvalrecycling’. Door het vergemakkelijken van transport van afval over Europese grenzen kan afvalrecycling verbeterd worden. Ook Potočnik benadrukt: "De uitvoering en handhaving van de EU milieuwetgeving vormt een gedeelde taak, waarvoor nationale, regionale en lokale overheden verantwoordelijk zijn." De wetgeving vraagt om een Europees "recyclingmaatschappij" waarvoor inspanning nodig is van alle leden van de Unie.   Bron: Club van 30.nl
Scroll to top