FSC

Image 2

Door producten met dit label te kopen, draagt u bij aan de bescherming van de bossen in de wereld.

Alleen producten als zodanig aangemerkt op deze website zijn FSC® gecertificeerd.

Wat is FSC®?

FSC® staat voor Forest Stewardship Council® en is een vereniging die in 1993 opgericht werd om de ontbossing van het Amazoneregenwoud tegen te gaan. Vandaag de dag is FSC dé wereldwijde standaard voor duurzaam bosbeheer. Wereldwijd zijn meer dan 185 miljoen hectaren bos als zodanig gecertifieerd. FSC zorgt ervoor dat alle wereldwijd aangesloten bosplantages enkel volgens strikte normen bomen kappen. In de regel betekent het dat er elk jaar maar een vastgesteld deel van het bos gekapt mag worden, met behoud van leefgebied van planten en dieren én respect voor rechten van de lokale bevolking en bosarbeiders.

FSC hanteert de volgende 10 regels en principes:

  1. Het bosbeheer voldoet aan de geldende nationale/internationale wetgeving, aan internationale verdragen, afspraken en aan de principes van FSC.
  2. Eigendoms- en gebruiksrechten ten aanzien van land en bosproducten zijn duidelijk gedefinieerd, vastgelegd en rechtsgeldig.
  3. De formele en traditionele rechten van de lokale bevolking op land en hulpbronnen worden erkend en gerespecteerd.
  4. Het sociale en economische welzijn van de bosarbeiders en lokale gemeenschappen wordt door goed bosbeheer ook op lange termijn in stand gehouden of verbeterd.
  5. De producten en voorzieningen die het bos biedt worden zodanig efficiënt benut, dat de economische, sociale en ecologische functies van het bos ook op lange termijn in stand gehouden en beschermd worden.
  6. De biodiversiteit, unieke ecosystemen en andere ecologische en landelijke waarden van het bosgebied worden in stand gehouden en beschermd.
  7. Er wordt een beheerplan opgesteld en toegepast. In het beheerplan, dat steeds wordt geactualiseerd, staan lange termijn doelen en middelen duidelijk omschreven.
  8. De toestand van het bos, de oogst, de handelsketen en managementactiviteiten worden regelmatig getoetst, evenals de sociale en ecologische effecten hiervan.
  9. Bosbeheer in bossen met een hoge natuur- of cultuurwaarde wordt met extra zorg uitgevoerd, waarbij kenmerkende eigenschappen worden behouden en versterkt.
  10. Bosplantages moeten eveneens volgens de principes 1 t/m 9 worden beheerd. Bosplantages kunnen dienen als aanvulling op de houtoogst uit natuurlijke bossen waarmee bovendien de (exploitatie) druk op natuurlijke bossen afneemt. Het behoud en herstel van natuurlijke bossen dienen tegelijkertijd te worden bevorderd. 


Wanneer een bedrijf FSC-gemarkeerde producten wil verkopen, dan dient ook dit bedrijf zich aan te sluiten bij FSC. Op deze manier is de consument verzekerd van goedgekeurde FSC hout- of papierproducten vanaf het bos tot aan de winkel.

FSC Groepscertificaat

Wij verkopen al jaren FSC-gecertificeerde houtproducten maar wij willen nu ook laten zien dat wij FSC en hun principes ondersteunen. Sinds 1 maart 2016 is Bio Futura BV opgenomen onder het FSC groepscertificaat onder certificaatnummer SCS-COC-000652-ZT. FSC-producten zijn te herkennen aan de productomschrijving op onze website, bijvoorbeeld FSC® houten bootje M. Ook staat op al onze facturen en pakbonnen duidelijk welke producten FSC-gecertificeerd zijn. Onze FSC-houtproducten zijn houten bestek en houten bootjes, welke wij bij 1 fabrikant inkopen. Ook al onze servetten zijn gecertificeerd. Wij zullen de FSC-producten actief op onze website promoten.

 

FSC Labels

Er bestaan verschillende FSC-labels die wij voor onze producten gebruiken. Het type label dat gebruikt moet worden, is afhankelijk van de samenstelling van het houten/papieren product. Wanneer bijvoorbeeld het hout in een product voor 100% afkomstig is uit FSC-gecertificeerde bossen, dan wordt het 100%-label toegepast. Er bestaan drie verschillende labels:

100%
Voor een product waarvan al het hout afkomstig is uit FSC-gecertificeerde bossen wordt het 100%-label toegepast.

Mix
Voor een product dat bestaat uit een combinatie van materiaal uit FSC-gecertificeerde bossen, FSC Controlled Wood en/of gerecycled materiaal bestaat het Mix-label.

Recycled
Voor een product waarvan minimaal 85% van het hout bestaat uit post-consumer gerecycled materiaal (en de rest uit pre-consumer gerecycled materiaal) wordt het FSC Recycled-label toegepast. Bij papier dienen alle grondstoffen uit gerecycled materiaal te bestaan en is elke verhouding tussen pre- en post-consumer recycled materiaal toegestaan.


FSC Assortiment

Wij bieden FSC-gecertificeerde houtproducten aan. De producten zijn steeds als zodanig gekenmerkt, de desbetreffende claim en ons certificaatnummer (via groepscertificering bij DuraCert) staan dan op de productpagina vermeld. Papieren producten zijn waar mogelijk FSC gecertificeerd. Dit is altijd te herleiden uit de productomschrijving (bv. Papieren zakjes 18 x 18 cm - FSC®). Ook voor deze producten vindt u alle relevante informatie op de productpagina's.

 

VRAAG NAAR ONZE FSC®-GECERTIFICEERDE PRODUCTEN.

Wij zijn gecertificeerd onder nummer SCS-COC-000652-ZT.

FSC® houten bestek
FSC® houten bootjes

Scroll to top