429 Too Many Requests

429 Too Many Requests


nginx

Nieuwe studies tonen biologische afbreekbaarheid van Mater-Bi in zee aan

Breekt het bioplastic Mater-Bi® daadwerkelijk volledig af in zee? Naar deze vraag heeft de Italiaanse bioplastic producent Novamont onlangs onderzoek gedaan. De uitkomst is positief; het materiaal Mater-Bi uit hernieuwbare grondstoffen zal geleidelijk in zee oplossen. Tegelijkertijd benadrukt Novamont dat dit resultaat geen excuus mag zijn om producten van Mater-Bi willekeurig weg te gooien en zeker ook geen oplossing biedt voor de huidige problemen met plastic afval in zee.

Biologische afbreekbaarheid van Mater-Bi in zeewater

Mater-Bi is een composteerbaar bioplastic gemaakt uit hernieuwbare grondstoffen, Novamont de Italiaanse producent van dit materiaal, presenteerde eerder deze maand de resultaten van studies die door het Duitse Hydra Marine Sciences GmbH, de universiteit van Siena en hun eigen laboratoria zijn uitgevoerd. Daaruit blijkt dat (onze) biologische afbreekbare tassen van Mater-Bi volkomen zullen afbreken als ze onverhoopt in zee belanden. De geteste Mater-Bi monsters braken op vergelijkbare wijze af als materiaal uit cellulose (bijvoorbeeld papier); de biologische afbraak wordt versneld wanneer de stukjes bioplastic kleiner worden. Dit betekent dat er kleine stukjes bioplastic ontstaan door de biologische afbraak, deze 'microplastics' zullen echter geheel afbreken. Bij microplastics uit regulier plastic blijven de micro-deeltjes, lange tijd (zo niet voor altijd) in het water achter en daarmee ook in de voedselketen. Mater-Bi zal binnen 20-30 dagen volledig (biologisch) afgebroken zijn.

Mater-Bi Production 1

Geen vrijbrief om Mater-Bi in de natuur achter te laten

In dezelfde presentatie wees Novamont er met klem op dat deze onderzoeken niet voor commerciële doeleinden zijn bedoeld. Met deze analyse wil Novamont in het bijzonder de verontreiniging van rivieren, meren en zeeën (en daarmee uiteindelijk ons drinkwater) voorkomen, waarvan 80% wordt veroorzaakt door slechte afvalscheiding op het land. Het is de bedoeling dat de biologische afbreekbare producten van Mater-Bi samen met organisch afval gescheiden moet worden ingezameld voor compostering (o.a. in industriële composteerinstallaties). Een oplossing voor het afvalprobleem ligt volgens Novamont in wereldwijde preventie van zwerfafval, goed afvalmanagement en bewustwording.

Mater-Bi Production 2

Certificering Mater-Bi - Bio Futura

Mater-Bi is gecertificeerd composteerbaar volgens de Europese composteringsnorm EN-1343 (OK Compost) en is vele gevallen ook gecertificeerd om thuis te composteren (OK Compost HOME). Zo hebben wij in ons assortiment bij Bio Futura onder meer AGF-zakjes, hemddraagtassen en afvalzakjes van Mater-Bi.

Voor meer informatie over het Mater-Bi onderzoek van Novamont: studie

Scroll to top