Onze webshop is 24/7 open. Meer informatie over bestellingen en leveringen? Kijk hier. Het is momenteel erg druk bij de vervoerders, houd rekening met 1 à 2 dagen extra verwerkingstijd.

Plastic minder hergebruikt dan beweerd

Van het door Nederlandse huishoudens ingezamelde kunststof afval wordt veel minder hergebruikt dan de verpakkingsindustrie beweert.Ongeveer 50 procent van het plastic afval dat huishoudens voortbrengen, wordt hergebruikt. Dat blijkt uit een rapport van de VROM-Inspectie, dat staatssecretaris Joop Atsma van Milieu en Infrastructuur vandaag naar de Tweede Kamer stuurt.De Stichting Nedvang, de organisatie die namens de verpakkingsindustrie de inzameling van plastic afval regelt, rapporteerde aan Brussel dat 71 procent van het huishoudelijk plastic afval wordt hergebruikt. Het verschil tussen de schatting van de VROM-Inspectie en die van Nedvang zit hem in het moment waarop is gemeten welk percentage van het afval werd hergebruikt. Het percentage van 71 dat Nedvang hanteert, betreft de hoeveelheid kunststof afval die overblijft na een eerste sortering. Uit het onderzoek van de VROM-Inspectie blijkt dat na die eerste sortering nog een groot deel van het kunststof afval verloren gaat.  Dat is volgens de onderzoekers onder meer het gevolg van verontreinigingen en verwijdering van ongewenste kunststoffen. In oktober 2010 beweerde Jan Storm, directeur van Nedvang, zelfs nog dat 80 procent van het plastic afval van huishoudens wordt hergebruikt. Hij deed dat naar aanleiding van uitlatingen van Ruud Sondag, de bestuursvoorzitter van afvalverwerker Van Gansewinkel. Die had in een interview gezegd, dat het percentage van hergebruikt plastic in Nederland rond de 50 ligt. Het is de tweede keer op rij dat  Nedvang iets te optimistisch blijkt over de hoeveelheid plastic die wordt gerecycled. Schattingen over hergebruik van plastic afval uit het bedrijfsleven moest het eerder al verlagen. De VROM-Inspectie oordeelde in maart vorig jaar dat het te optimistisch is om te verwachten dat 100 procent van het plastic afval dat naar Azië wordt vervoerd voor hergebruik, ook werkelijk wordt gerecycled. Bron: Volkskrant
Scroll to top