PFAS verbod per 1 Juli

Per 1 juli geldt in Nederland nieuwe wetgeving t.a.v. het gebruik van PFAS in verpakkingen en gebruiksartikelen. PFAS is een verzamelnaam voor meer dan 6.000 stoffen die in o.a. voedselverpakkingen worden gebruikt om met name betere vocht- en vetbestendige eigenschappen te realiseren. De afgelopen jaren is steeds discussie ontstaan over de verschillende gezondheidsrisico’s die PFAS met zich mee zouden brengen. Het is nog niet volledig duidelijk welke risico’s dat precies zijn, maar het is wél zeker dat PFAS niet organisch afbreekbaar is en dat het zich kan ophopen in het menselijk lichaam alsmede in dieren en planten. Vandaar dat deze verzameling stoffen ook wel 'forever chemicals' wordt genoemd. Dit alles heeft het ministerie doen besluiten dat het tijd is voor een verbod op PFAS. In Denemarken is een dergelijk verbod al sinds 2020 van kracht. 

Bio Futura’s huidige suikerriet verpakkingen bevatten PFAS. De migratielimieten van PFAS stoffen zijn de afgelopen jaren reeds aangescherpt in de Warenwetregeling verpakkingen en gebruiksartikelen middels de laatste REACH wetgeving.

Onze producten zijn getest volgens deze migratie limieten en voldoen dan ook aan de Warenwetregeling verpakkingen en gebruiksartikelen zoals geldig t/m 30 juni 2022. Het verbod op PFAS geldt vanaf 1 juli 2022. Een overgangsperiode is van toepassing voor producten die voor 1 januari 2023 in de handel zijn gebracht en voldoen aan de Warenwetregeling verpakkingen en gebruiksartikelen zoals geldig t/m 30 juni 2022. Deze producten mogen worden verkocht en gebruikt totdat voorraden zijn uitgeput. Dit wordt duidelijk gecommuniceerd in de officiële bekendmaking in de Staatscourant.

  • De suikerrietvezel verpakkingen van Bio Futura voldoen o.b.v. laboratoriumtesten aan de huidige gestelde limieten in de Warenwetregeling verpakkingen en gebruiksartikelen (laatste REACH wetgeving) geldig t/m 30 juni 2022. Hierdoor mogen de producten volgens de Staatscourant verhandeld totdat voorraden zijn uitgeput, mits in de handel gebracht voor 1-1-23. ARTIKEL II, lid 1.
  • De Staatscourant stelt ook duidelijk dat de overgangsperiode niet van toepassing is wanneer verpakkingen ‘met name genoemde’ (specifieke PFAS stoffen) bevatten genoemd in Artikel I, onderdeel J, tweede lid; diethanolaminezouten van mono- en bis(1H,1H,2H,2H-perfluoralkyl(C8-C18)fosfaten. ARTIKEL II, lid 2. Bio Futura gebruikt deze specifieke PFAS stoffen niet in haar producten.
  • De Staatscourant stelt tevens dat bij navraag in de sector blijkt dat verpakkingen die deze specifieke PFAS bevatten niet op de Nederlandse markt worden gebracht “Bij navraag bij de sector is gebleken dat papier en karton dat deze PFAS bevat, niet op de Nederlandse markt wordt gebracht, zodat niets een uit volksgezondheidsoogpunt wenselijke onmiddellijke inwerkingtreding in de weg staat.” TOELICHTING HFDST IV.

Samen met onze leveranciers werken we hard aan de ontwikkeling van PFAS-vrije suikerriet producten. U kunt van ons verwachten dat we eind 2022/ begin 2023 een volledig PFAS vrij assortiment aanbieden. Wij testen de komende tijd verder de kwaliteit en eigenschappen van deze producten zonder PFAS. Overigens is het goed om te weten dat het overgrote deel van ons assortiment geen PFAS bevat, zoals bijvoorbeeld de Paperwise verpakkingslijn. Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn neem dan contact met ons op. 

Scroll to top