429 Too Many Requests

429 Too Many Requests


nginx

PEFC: een keurmerk dat hout snijdt

Bijna vanzelfsprekend wordt er iedere dag heel wat hout en papier voor verpakkingen gebruikt. Om ook in de toekomst te kunnen blijven profiteren van houtproducten, zoals hout, papier en karton, is het noodzakelijk dat bossen duurzaam beheerd worden. Het PEFC keurmerk (Programme for the Endorsement of Forest Certification) is opgericht om wereldwijd duurzaamheid te stimuleren bij boseigenaren, en ook het inzetten van duurzaam hout(producten) in de handelsketen door bedrijven en het gebruik ervan door consumenten. Bij Bio Futura beschikken wij over verschillende certificeringen, waaronder PEFC, om de duurzame herkomst van onze producten transparant en inzichtelijk te maken voor onze klanten. Bij de inkoop van onze producten worden strenge eisen aan onze leveranciers en hun duurzaamheidsprestaties gesteld. In dit artikel gaan we specifiek verder in op PEFC; wat houdt dit internationaal erkende keurmerk nu precies in?

Basis van klimaatvriendelijke houtproducten

Om te beginnen wordt er in duurzaam beheerde bossen voor gezorgd, dat het gedeelte waar gekapt en geoogst wordt, ook weer voldoende tijd krijgt om bij te groeien en herstellen. De bijbehorende PEFC-gecertificeerde houtvoorraad moet immers behouden blijven. Bovendien levert hout bij duurzaam bosbeheer een bijdrage aan de vermindering van CO2 en dat heeft een positieve impact op het klimaat; bomen nemen CO2 op en geven zuurstof terug aan de atmosfeer. De opgenomen koolstof blijft uiteindelijk opgeslagen in de verpakking / het product. Door middel van recycling van hout, papier en karton kan het effect van de CO2-opslag verder worden verlengd. 

Controle van de handelsketen

De markt voor duurzame, gecertificeerde hout- en papierproducten groeit snel als gevolg van de toenemende aandacht voor het veranderende klimaat en klimaatbeleid. Wanneer het PEFC-keurmerk op producten van of met hout prijkt, wordt de garantie afgegeven dat het gebruikte hout, papier en karton afkomstig zijn uit een duurzaam beheerd bos. Dit is een gedeelde verantwoordelijk van de handelsketen en daarom stelt PEFC strikte eisen aan economische, ecologisch en sociale aspecten in de gehele verpakkingsketen. Pas als alle schakels in de productieketen, van gecertificeerde bos tot en met eindproduct, van bijvoorbeeld houtexploitant en pulpfabriek, papierfabriek en papierhandel, een zogenoemd PEFC-Chain of Custody (CoC) certificaat hebben verkregen, mag het eindproduct, de verpakking, als PEFC gecertificeerd worden. De controle en certificering worden gedaan door onafhankelijke certificerende instellingen.

Aantal cijfers

De beschikbaarheid van PEFC-gecertificeerde grondstoffen is groot. Wereldwijd beheren meer dan 1.000.000 boseigenaren ruim 300 miljoen hectare, bijna 10% van al het bos, volgens de eisen van het PEFC-keurmerk. Daarnaast bezitten zo’n 20.000 bedrijven in de handelsketen het PEFC-CoC certificaat. Dat certificaat maakt het mogelijk onze PEFC-gecertificeerde producten volledig te herleiden. Alleen zolang duurzaam bosbeheer wordt toegepast, kunnen wij van deze hernieuwbare bron gebruik blijven maken. Voor meer specifieke informatie over onze PEFC-gecertificeerde producten, neem gerust contact met ons op!

PEFC

Scroll to top