Onderzoek van Wageningen Universiteit bevestigt dat composteerbare plastics prima bij het GFT-afval kunnen

Composteerbare plastics breken snel genoeg af om zonder problemen verwerkt te kunnen worden met het huishoudelijk groente-, fruit- en tuinafval (GFT). Deze belangrijke conclusie is getrokken door Wageningen Food & Biobased Research in een recent onderzoek naar de afbreekbaarheid van composteerbare bioplastics in het Nederlandse GFT-afvalverwerkingsproces. In de compost, het eindproduct van GFT-afvalverwerking, zijn geen resten van composteerbare plastics teruggevonden. Resten van fossiele (niet composteerbare) plastics daarentegen wel.

Voor het onderzoek mengde de WUR normaal GFT-afval met negen veel voorkomende bioplastic verpakkingen, onder andere koffiepads, theezakjes, fruitetiketten, gft-afvalzakken en plantenpotten. Een van de meest opvallende uitkomsten van dit onderzoek is dat met name de industrieel composteerbare verpakkingen - volgens de norm EN 13432 - gemaakt van polymelkzuur (PLA) sneller bleken af te breken dan bijvoorbeeld sinaasappelschillen en papier. Al na één composteercyclus van 11 dagen waren de PLA producten voldoende afgebroken en de overgebleven fragmenten klein genoeg om als compost te dienen. Dit blijkt niet alleen te gelden voor dunne theezakjes, maar ook voor dikkere plantenpotten.


Seedling


De huidige Nederlandse GFT-afvalverwerking werkt met een zeer snelle doorvoer en bijbehorend korte composteertijden, daarom was er onduidelijkheid of gecertificeerd composteerbare bioplastics snel genoeg af zouden breken tot compost. Industriële compostering vindt tegenwoordig plaats in 4 à 5 weken. In de norm voor composteerbare verpakkingen (EN 13432) staat dat deze in maximaal 9 tot 12 weken moeten afbreken. Dat dit wil niet wil zeggen dat de verpakkingen ook daadwerkelijk 12 weken nodig hebben, en daarmee ongeschikt zouden zijn voor compostering, blijkt nog maar eens te meer uit dit grondige onderzoek.

Het onderzoek is aangevraagd door Holland Bioplastics en bedrijven die huishoudelijk GFT verwerken, georganiseerd in de Vereniging Afvalbedrijven (VA). Wageningen Food & Biobased Research heeft het onderzoek in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) onafhankelijk uitgevoerd in de periode februari-oktober 2019.

Scroll to top