Nederland in Europese top hergebruik afval

Nederland behoort binnen de Europese Unie tot de top van landen die afval hergebruiken. Een derde van het afval van Nederlandse consumenten werd in 2010 gerecycled en 28 procent gecomposteerd. Dat blijkt uit dinsdag gepubliceerde cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat. Nederland moet met een percentage van 61 procent hergebruikt afval alleen Oostenrijk (70 procent), België en Duitsland (beide 62 procent) voor zich dulden. In tien EU-landen werd minder dan tien procent van de afvalberg hergebruikt. Het gaat alleen om Oost-Europese landen. Roemenen bijvoorbeeld recycleden slecht een procent, en brachten geen afval naar de composteerhoop. Huishoudelijke resten uit die Oost-Europese landen gaan vooral naar afvalbergen. In Nederland wordt daar helemaal geen gebruik meer van gemaakt, evenmin als in Duitsland. Het afval dat hier niet kan worden hergebruikt - 39 procent - werd naar de afvalverbrander gebracht. Nederland heeft door het hoge hergebruik overcapaciteit in de verbrandingsovens. Er kan jaarlijks zeven miljoen ton afval worden verwerkt, maar vanuit de Nederlandse huishoudens wordt maar zes miljoen ton aangeleverd. Nederland is hierdoor afvalimporteur geworden. Onder meer vuil uit Napels wordt naar Nederland verscheept.   Bron: Metro
Scroll to top