429 Too Many Requests

429 Too Many Requests


nginx

Genetisch Gemodificeerde Gewassen; noodzakelijk of ligt het anders?

Op vrijdagavond 7 juni aanstaande zullen in Wageningen internationale experts met elkaar in debat gaan over de noodzaak van de omstreden Genetisch Gemodificeerde Gewassen. Dit debat wordt georganiseerd door de Independent Critical Student Group Wageningen die zoekt naar verheldering rondom dit essentiële onderwerp binnen het wereldvoedselvraagstuk. Grote vraagtekens rijzen bij velen wanneer men spreekt over Genetisch Gemodificeerde Gewassen (GGO's) en de introductie in het ecosysteem. De belanghebbende agro-industriële multinationals prijzen hun waren aan als de oplossing van de wereldvoedselproblematiek. Tegelijkertijd publiceren wetenschappers kritiek bij de vleet, schieten activistische organisaties als paddenstoelen uit de grond en gaat de wereldwijde introductie van GGO's gewoon door. Het is duidelijk dat we te maken hebben met zeer strijdige visies. Het ideale voedselsysteem is niet voor iedereen hetzelfde, noch de uitleg van het begrip 'duurzaamheid'. Tevens is er geen overeenstemming in gewenste landbouwontwikkelingen, terwijl de globalisering een hoogtepunt bereikt. Wageningen (UR) is één van de epicentra binnen landbouwkundig onderzoek en dit vraagstuk is daar aan de orde van de dag. Maar ook hier heersen strijdige visies. De daadwerkelijke inhoud daarvan is voor het publiek niet duidelijk omdat er nauwelijks sprake is van transparantie over de ontwikkelingen rondom GGO's. Onlangs heeft Wageningen (UR) al veel kritiek ontvangen op de non-transparantie binnen het onderzoeksinstituut, wat het wetenschappelijk aanzien niet ten goede komt. Open discussie omtrent gevoelige onderwerpen is essentieel om het wetenschappelijke karakter van de instelling te bewaken. Met dit debat streeft de Independent Critical Student Group Wageningen (ICSGW) naar verheldering over de noodzakelijkheid van GGO's, vanuit strijdige visies en belangen met wetenschappelijke achtergrond. Gezien het internationale karakter van dit onderwerp, zal het panel bestaan uit zowel binnen- als buitenlandse sprekers die een belangrijke rol spelen in verschillende aspecten van de huidige landbouw, waaronder wetenschappers, activisten en bedrijfsleven. Bevestigde sprekers zijn: Markus Arbenz (IFOAM), Michael Antoniou (King's College) en Michael Kester (Syngenta). Het debat zal plaatsvinden in het Forum-gebouw op de campus van Wageningen (UR) op vrijdag 7 juni om 20:00 uur in zaal C222. Gezien het beperkt aantal plaatsen is het aan te raden om op tijd aanwezig te zijn. Bron: Biojournaal
Scroll to top