Onze webshop is 24/7 open. Meer informatie over bestellingen en leveringen? Kijk hier. Het is momenteel erg druk bij de vervoerders, houd rekening met 1 à 2 dagen extra verwerkingstijd.

Energie uit trillingen kan batterijen vervangen

Wetenschappers van de Universiteit van Michigan hebben een apparaatje ter grootte van een stuiver ontwikkeld dat in staat is batterijen te vervangen doordat het energie opwekt uit trillingen. Het grootste deel van onze energie wordt nog steeds opgewekt uit fossiele bronnen. Vele investeringen zijn nodig en worden gedaan om duurzame energie op te wekken. Enorme windparken en velden met zonnepanelen moeten ervoor zorgen dat de wereld van energie wordt voorzien en de hoeveelheid CO₂ in de lucht niet verder toeneemt. Energie kan echter ook op zeer kleine schaal duurzaam worden opgewekt. Kleine apparaatjes kunnen energie halen uit bewegingen die je maakt of trillende apparaten. Deze energieopwekking zal ons niet snel onafhankelijk maken van olie en gas, maar ze kunnen apparaten wel zuiniger, of onafhankelijk van batterijen maken. Bron: Club van 30
Scroll to top