429 Too Many Requests

429 Too Many Requests


nginx

Cradle to Cradle: werken aan een oneindige kringloop

Cradle to Cradle (C2C): duurzaamheid- én businessconcept waarbij onze producten, logistieke processen, gebouwen en steden op een intelligenter manier ontworpen worden. Hierdoor zijn productieprocessen schoon en zijn producten na gebruik volledig te ontmantelen in waardevolle grondstoffen. Ofwel het scheppen van een oneindige kringloop.

Cradle to Cradle: doorbreken van oude patronen
Als samenleving beginnen we in te zien dat we de biodiversiteit, natuurlijke voorraden en grondstoffen van de aarde aan het uitputten zijn. Als nu al de grenzen bereikt zijn, hoe moet het dan verder nu de wereldbevolking aanzienlijk zal toenemen en miljarden mensen het consumentisme nastreven van onze westerse samenleving. Ligt er een economisch interessante toekomst of juist een ecologisch dramatische toekomst in het verschiet? Het Cradle to Cradle-concept van McDonough en Braungart toont aan dat we niet hoeven te kiezen tussen economische of ecologische voorspoed. Economie en ecologie kunnen elkaar juist versterken. Om dit te verwezenlijken dienen we wel onze producten, logistieke processen, gebouwen en steden aanzienlijk intelligenter te ontwerpen. Als dit via de circulaire principes van C2C gedaan wordt, dan zijn productieprocessen schoon, worden ecosystemen geïntegreerd in onze steden en gebouwen, zijn producten na gebruik volledig te ontmantelen in waardevolle grondstoffen en is de consument geen vervuiler meer.

Bron: www.allesduurzaam.nl/informatieteksten/informatieteksten_item/t/cradle_to_cradle_werken_aan_een_oneindige_kringloop

Scroll to top