Onze webshop is 24/7 open. Meer informatie over bestellingen en leveringen? Kijk hier. Het is momenteel erg druk bij de vervoerders, houd rekening met 1 à 2 dagen extra verwerkingstijd.

50 Miljoen kilo afval, op dat hele kleine stukje aarde

Het is een doorn in het oog, onwaarschijnlijk slecht voor het milieu en lijkt steeds erger te worden. Elk jaar belandt er 50 miljoen kilo afval in de Nederlandse natuur en op straat. Overvolle vuilnisbakken, plastic flesjes in de struiken en snoeppapiertjes hebben hierdoor een groot aandeel in ons dagelijkse uitzicht. Er komen steeds meer opruiminitiatieven, welke wij toejuichen en ondersteunen waar mogelijk. Maar zijn deze initiatieven de oplossing? Of is het dweilen met de kraan open?

In de afgelopen 10 jaar is er meer plastic geproduceerd dan in de gehele 20ste eeuw. Een deel hiervan is nog steeds in gebruik, een deel is verbrand, een klein deel is gerecycled en nog een ander deel bevindt zich in onze natuur. Van de verbazingwekkende 250 miljard kilo plastic die elk jaar geproduceerd wordt, gebruiken we de helft slechts 1 keer. De gebruiksduur van een plastic tasje beperkt zich zelfs tot een gemiddelde van 15 minuten! Uit onderzoek is gebleken dat zo’n 95% van de Nederlandse bevolking zich ergert zich aan rondslingerend afval in de buurt, maar zeker 25% durfde toe te geven ook wel eens iets op straat te gooien. Die ergernis weerhoudt men er dus niet van om het alsnog te doen. Vaak realiseren mensen zich niet dat niet alleen het aanzicht van de buurt verslechterd, maar ook de kwaliteit van onze leefomgeving. Zwerfafval zorgt namelijk ook voor bodemverontreiniging en watervervuiling, welke direct invloed hebben op onze gezondheid. Zeg nu zelf, niemand wil toch een huis bouwen op verontreinigde grond? Of douchen met vervuild water? Afgelopen weekend organiseerde Nederland Schoon de “Landelijke Opschoondag”. Zo’n 100.000 mensen hebben deze dag hun handen uit de mouwen gestoken om hun buurt of lokaal natuurgebied op te ruimen. Het team van Bio Futura heeft uiteraard ook de handen uit de mouwen gestoken om bij te dragen aan een schone leefomgeving. Samen met het bedrijf Guilty People hebben wij ons gestort op de kade van de Schie in Rotterdam. Twee uur gezamenlijke inspanning leverde dan ook al meer dan 15 vuilniszakken vol met rommel op. Een zorgwekkende eindstand, als je je realiseert dat dit slechts een gebied van zo’n 20 meter lang was. Een jaarlijks terugkerende dag om samen opte ruimen is een geweldig initiatief, maar is dit genoeg om ons land schoon te houden? Gemiddeld werd er zo’n 500 kilo per regio / stad opgeruimd, lang niet genoeg om de 50 miljoen kilo per jaar te laten verdwijnen. Daarom is het belangrijk dat we elke dag bewuster omgaan met onze leefomgeving en de afval die we produceren. We kunnen zelf genoeg doen om de afval op straat en in de natuur te verminderen. Een beter wereld begint immers bij jezelf!

  • Gooi je sigarettenpeuken, tissues en kleine verpakkingen in een openbare afvalbak. Is er geen bak in de buurt? Bewaar het tot je wel een bak tegenkomt of gooi het thuis weg. Neem bijvoorbeeld altijd een zakje mee in je auto,jas of tas, dan kun je het gemakkelijk bewaren tot er een weggooi mogelijkheid is.
  • Probeer afspraken te maken met je buren en spreek samen eens een opruim dag af. Hiermee maak je niet alleen de buurt schoon, maar leer je ook de buren beter kennen.
  • Je kunt andere vervuilers zelf aanspreken op hun gedrag, wat natuurlijk gemakkelijker gezegd dan gedaan is. Om eventuele vervelende situaties te vermijden kun je dit ook melden bij de gemeente. Dit kan via een speciale app of via de telefoon.
  • Zelf opruimen in de buurt of in een natuurgebied? Vraag de gemeente of zij een gratis grijper beschikbaar hebben!
  • Iedereen vergeet wel eens zijn of haar tas met boodschappen doen. Zorg er dan voor dat je de gekochte plastic tas hergebruikt, bijvoorbeeld als afvalzakje.
  • Zijn alle afvalbakken in de buurt vol of zo smerig dat je er eigenlijk niet in de buurt wil komen? Zet je afval er niet naast, maar meldt dit bij de gemeente. Dan kunnen zij hier iets aan doen en kun jij je afval weer netjes weggooien.
  • Als laatste; heb je de mogelijkheid om je afval thuis weg te gooien in plaats van een openbare afvalbak? Gooi het dan thuis weg, het afval wordt dan gescheiden en indien mogelijk gerecycled. Afval uit openbare bakken wordt namelijk niet gescheiden en niet gerecycled.

Wij geloven er sterk in dat als iedereen zijn steentje bijdraagt, we een groot verschil kunnen maken. Het opruimen van andermans afval zal in dit geval niet voldoende zijn, daarom willen wij het probleem bij de bron aanpakken. Door duurzame en verantwoorde alternatieven voor plastic aan te bieden, kan de plastic productie verminderd worden en kan er minder in de natuur terecht komen. Het gebruik van biologisch afbreekbare verpakkingen is uiteraard geen vrijbrief om deze achter je neer te gooien, ook deze moeten in de afvalbakken en bij voorkeur zelfs in de groencontainer. Voor informatie over onze producten kunt u uiteraard terecht op; www.biofutura.nl Vragen en opmerkingen zijn ook altijd welkom en kunt u sturen naar; info@biofutura.nl Bronnen: www.keepitcleanday.nl, www.rotterdam.nl, www.milieucentraal.nl, www.hetkanwel.nl, www.nederlandschoon.nl, www.guiltypeople.nl  

Scroll to top